Design mot forsøpling

Det aller meste av et produkts liv bestemmes allerede i designfasen. Materialvalg og
sammensetning
avgjør for eksempel om emballasjen kan gjenvinnes til nye produkter,
ell
er om den er enkel å kildesortere.

Men hvordan emballasjen utformes har også betydning for om den i det hele tatt havner tilbake i kretsløpet.
Det gjelder særlig produkter som har stor risiko for å ende opp som forsøpling, som på farta-produkter snacks og take-away.
Derfor er det viktig å vurdere hvilken forsøplingsrisiko et produkt har i bruksfasen og gjøre grep for å redusere risikoen for at
emballasjen ender opp på avveie.

Det er behov for å designe mot forsøpling. 

Korker og lokk har stor risiko for å havne på avveie og er blant produktene som vi oftest finner på ryddeaksjoner. Foto Magnus Nordstrand, PUSH

Prosjektet Design mot forsøpling skal bidra til å forebygge forsøpling allerede i designstadiet; når produkter og emballasje utformes.
Prosjektet er et samarbeid mellom Hold Norge Rent, Mepex, Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen, finansiert av Handelens
Miljøfond. I denne runden har vi fokusert på forbrukerprodukter og emballasje, men design mot forsøpling favner mye bredere og
omhandler også tjenestedesign og områdedesign. Les mer om dette på Hold Norge Rent.

Designguide for produsenter

I prosjektet er det utviklet en designguide for produsenter som viser 7 grep som reduserer risikoen for forsøpling. I arbeidet med
designguiden har vi fått god hjelp av masterstudenter i produktdesign ved Oslo Met.

Det er også utviklet en egen kursmodul som blir en del av Emballasjeskolen i 2024. Emballasjeskolen er et samlingsbasert diplomstudie
som går over 18 måneder i regi av Emballasjeforeningen.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med

Hildegunn Bull Iversen

hildegunn@mepex.no