Grønt Punkt Norge har sammen med flere av Norges største produsenter og leverandører som Orkla, Tine, Unil (NorgesGruppen), Bama, Fjordland, Nortura, Mills og Jotun tatt initiativ til prosjektet «Design for gjenvinning». Målet er å endre emballasjen slik at mer kan materialgjenvinnes.

Oppdragsgiver: Grønt Punkt Norge
Gjennomføring: 2017
Konsulenter: Rebecca Briedis, Peter Sundt og Frode Syversen

For å øke materialgjenvinningen har produsentene og leverandørene plukket ut noen av de viktigste produktene fra norske husholdninger, og sett på hvordan endringer i materialvalget til emballasjen kan bidra til å øke materialgjenvinningen – uten at produktets eller emballasjens funksjon forringes.

Vil øke materialgjenvinningen

En utfordring med plastemballasjen, er at sorteringsanleggene som tar imot emballasjen ikke klarer å sortere ut den stadig økende mengden av sort plast. Produsentene og leverandørene har også erfart at hvis etiketten eller sleeven på emballasjen er i et annet plastmateriale enn selve emballasjen, blir den feilsortert og ender som forurensning eller går til energiutnytting.

Disse utfordringene har prosjektet jobbet med å finne løsningen på. I tillegg ser prosjektet på hvordan produsentene kan ta i bruk en andel resirkulert plast i ny emballasje.

Sammen med medarbeiderne på Tomra-anlegget, bisto Mepex i gjennomføringen av testingen

Unikt samarbeidsprosjekt

Det var etter tester i Norges første helautomatiske sentralsorteringsanlegg hos Romerike Avfallsforedlings anlegg (ROAF), mange produsenter først oppdaget at noen emballasjetyper i liten grad blir materialgjenvunnet. På bakgrunn av testresultatene gjorde produsentene endringer i materialvalget til emballasjen, og kom opp med nye prototyper som ble testet i Tomras testanlegg i Koblenz i Tyskland.

Prosjektet er unikt både med tanke på samarbeidet produsentene og leverandørene i mellom, og med tanke på resultatene det er mulig å oppnå ved å tilrettelegge for økt materialgjenvinning.

Mepex er prosjektleder for dette Grønt Punkt Norge-prosjektet. Sammen med medarbeiderne på Tomra-anlegget, bisto de i gjennomføringen av testingen.