Utredninger for etablering av sorteringsanlegg i Midt-Norge for 74 kommuner og 8 interkommunale selskap (IKS).

Pågående prosjekt som nå er ferdig med forprosjektet, og venter på eierbeslutning for videre fremdrift.

I forprosjektet ble det utredet som både finsorteringsanlegg og grovsorteringsanlegg for husholdningsavfall samt sentralt anlegg og flere distribuerte anlegg.  I innstillingen anbefales etablering av et sentralt grovsorteringsanlegg. Grovsorteringsanlegget vil som et alternativ kunne sortere ut en blandet plastfraksjon samt magnetisk og ikke-magnetisk metall. Det vil i tillegg bli beskrevet opsjon på utsortering av blandet papir og en mulighet for videre sortering av ulike fraksjoner fra finstoff (< 60mm).

Tilrettelegging for fremtidig sortering på finstoff for kunne møte krav fra et etterbehandlingsanlegg vurderes (pågående utviklingsprosjekt i samarbeid mellom flere aktører).

Sesam finsorteringsanlegg
Oppdragsgiver: SESAM Ressurs Periode: 2017 – 2027 Team:
Ida Sole Semb, Kjell Fredriksen, Kristian Kruse, Lars Inge Fjellestad, Petter Thorbeck, Svein Espen Sørstad, Thomas Chr. Juel

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med vår rådgiver Svein Espen Sørstad
Svein Espen Sørstad
Svein Espen Sørstad Teamleder sorterings- og gjenvinningsanlegg +47 913 46 134 | sveinespen@mepex.no