Kan avfall fra en bedrift bli en ressurs for den andre? Bedriftene på Risneset industriområde fikk kr 850 000 i støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommunes «Skaparkraft» til å finne ut hvordan de bruker og kan bruke ressurser om igjen, og på sikt oppnå nullutslipp. 

Målet for prosjektet er å bruke ressursene på industriområdet på en mest mulig effektiv måte. Det vil redusere avfallsmengdene og klimagassutslipp.  

I samarbeid med bedriftene har Mepex kartlagt hvilke ressurser bedriftene har som kan gå inn i produksjonen eller verdikjeden til de andre bedriftene. 

Materialstrømanalysene Mepex utførte ble brukt til å utarbeide et veikart mot nullutslipp for Risneset industriområde. 

Prosjektet var et samarbeid mellom Spenncon AS, Pelagia Liavåg, Brekke & Kleppe Anlegg AS, Vekst i Hareid, Greenstat, ÅKP og Sintef Manufacturing. 

Oppdragsgiver: Risneset industriområde Periode: 2023 Team:
Kathrine Kirkevaag
Kontaktperson: Kathrine Kirkevaag