Fra januar 2025 får norske kommuner ansvaret for å samle inn brukte tekstiler. Med støtte fra Handelens Miljøfond har NF&TA – klyngen for tekstilnæringen i Norge – gjennomført et prøveprosjekt for å finne de beste måtene å samle inn brukte tekstiler fra husholdningene på. Mepex har vært prosjektleder.

For å kunne si noe om hvilke løsninger som gir de beste resultatene, har seks ulike områder i Norge testet ut ulike måter å samle inn tekstiler på. Det er registrert mengder og gjennomført analyser av kvaliteten på de innsamlede tekstilene i hvert område, og vi har kartlagt hva innbyggerne synes om prøveprosjektet.

Hvert år havner ni kilo tekstiler per person i restavfallet. Klarer vi å få disse tekstilene ut av restavfallet, øker vi utsortering og oppnår større grad av ombruk og materialgjenvinning. Prøveprosjektet satt derfor et mål om halvere mengden tekstiler som havner i restavfallet i prøveprosjektet.

Hvert år finner Mepex store mengder med fullt brukbare tekstiler i analyser vi gjør av restavfallet.
Oppdragsgiver: NF&TA Periode: 2023 Team:
Kathrine Kirkevaag, Kristiane Rabben, Frode Syversen, Therese Murberg
Relevante dokumenter:

Ønsker du å vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med vår rådgiver Kathrine Kirkevaag.
Kathrine Kirkevaag
Kathrine Kirkevaag Teamleder sirkulære løsninger +47 901 54 786 | kathrine@mepex.no