Grønt Punkt Norge, sammen med flere av Norges største produsenter og leverandører som Orkla, Tine, Unil (NorgesGruppen), Bama, Fjordland, Nortura, Mills og Jotun, tok initiativ til prosjektet «Design for gjenvinning». Målet var å endre emballasjen slik at mer kunne materialgjenvinnes.

De viktigste produktene fra norske husholdninger ble plukket ut for å se hvordan endringer i materialvalget til emballasjen kunne øke materialgjenvinningen – uten å forringe produktets eller emballasjens funksjon.

Ønsket å ta i bruk resirkulert plast

En utfordring med plastemballasjen er at sorteringsanleggene som tar imot emballasjen ikke klarer å sortere ut den stadig økende mengden av svart plast. En har også erfart at dersom etiketten eller sleeven på emballasjen er i et annet plastmateriale enn selve emballasjen, kan hele emballasjen bli sortert feil. Det kan ødelegge for materialgjenvinningen, eller at emballasjen sendes til forbrenning.

Dette var noen av utfordringene vi ønsket å løse i prosjektet. I tillegg jobbet vi med hvordan produsentene kunne øke andelen resirkulert plast i ny emballasje.

Oppdragsgiver: Grønt Punkt Norge Team:
Frode Syversen, Sveinung Bjørnerud
Kontaktperson: Frode Syversen

Unikt samarbeidsprosjekt

Det var etter tester i sentralsorteringsanlegget hos Romerike Avfallsforedling (ROAF), mange produsenter først oppdaget at noen emballasjetyper i liten grad blir materialgjenvunnet. På bakgrunn av testresultatene gjorde produsentene endringer i materialvalget til emballasjen, og kom opp med nye prototyper som ble testet i Tomras testanlegg i Koblenz i Tyskland.

Prosjektet er unikt både med tanke på samarbeidet produsentene og leverandørene i mellom, og med tanke på resultatene det er mulig å oppnå ved å tilrettelegge for økt materialgjenvinning.

Mepex var prosjektleder for dette Grønt Punkt Norge-prosjektet. Sammen med medarbeiderne på Tomra-anlegget, bisto de i gjennomføringen av testingen.