Mepex ble valgt som rådgiver da Bærum kommune utlyste konkurranse om faglig bistand til arbeid med ny avfallsplan. Med nye krav og føringer fra EU, er det satt strenge krav til måloppnåelse for kommunen. Det må et taktskifte til for å nå EU-kravet om 65 % materialgjenvinning av husholdningsavfallet innen 2035

Mepex ledet to workshoper for å få innspill til planarbeidet fra ulike sektorer i kommunen. Workshopene resulterte i klare mål og måleindikatorer, og ga inspirasjon og retning for det videre arbeidet.

–Å jobbe tverrfaglig med avfallsplanen, gjør at vi får en mer helhetlig plan og en plan som bidrar til sirkulærøkonomi i praksis. Lars Frøybu, leder for renovasjon i Bærum kommune

Ønsker du å vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med vår rådgiver Jarle Marthinsen.
Jarle Marthinsen
Jarle Marthinsen Seniorrådgiver sirkulære løsninger +47 905 91 439 | jarle@mepex.no