Mepex har bistått Asker kommune med ny hovedplan for gjenvinning for perioden 2016–2023. Planen tar opp i seg nye strategier om sirkulærøkonomi, og vil gi føringer for Askers arbeid for det Grønne skiftet og reduserte utslipp fra avfallshåndteringen.

I planen legges det opp til flere tiltak for å nå målene, blant annet etablering av vektregistrering og vektbaserte gebyrer. Videre anbefales innføring av mobile gjenvinningsstasjoner og utvidet henteordning for hageavfall, tekstiler og grovavfall. Det legges også opp til at Asker sammen med det lokale næringslivet skal arbeide for økt kildesortering av næringsavfall.

Vi la opp til en prosess med stor grad av medvirkning fra miljø- og avfallsfaglig personell i Asker kommune. Det ble også gjennomført brukerundersøkelser, workshops og diskusjoner i fokusgrupper hvor både innbyggere og representanter fra det lokale næringslivet deltok.

Planen har som mål å redusere matsvinn med 30 % og øke materialgjenvinningen til 60 % innen 2025.
Oppdragsgiver: Asker kommune Periode: 2015 – 2016 Team:
Frode Syversen, Jarle Marthinsen, Olav Skogesal

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med vår rådgiver Jarle Marthinsen
Jarle Marthinsen
Jarle Marthinsen Seniorrådgiver sirkulære løsninger +47 905 91 439 | jarle@mepex.no