19. februar 2024

Nordmenn kaster større mengder med fullt brukbare tekstiler i søpla enn vi leverer til ombruk. Hvordan skal vi klare å håndtere mengden tekstiler, og sørge for at de kommer inn i kretsløpet?

Mepex jobber med ulike prosjekter for å finne en løsning på disse utfordringene, og få til en sirkulær verdikjede for tekstiler. Gjennom rapportene fra prosjektene «Fremtidens tekstilinnsamling» og «Wasted Textiles» er det kommet frem ny kunnskap om hva norske husstander gjør med tekstiler, klær og sko og hvordan norske kommuner og avfallsselskap kan samle inn brukte tekstiler på.

Fremtidens tekstilinnsamling

Fra januar 2025 får norske kommuner ansvaret for å samle inn brukte tekstiler. Med støtte fra Handelens Miljøfond har NF&TA – klyngen for tekstilnæringen i Norge – gjennomført et prøveprosjekt for å finne de beste måtene å samle inn brukte tekstiler fra husholdningene på. Dette prosjektet har Mepex vært prosjektleder for.

– Vi må selvfølgelig produsere mindre og kjøpe færre tekstiler, og vi må bruke hvert plagg lengre, men vi må også se på hvordan kommuner og avfallsselskap skal samle inn brukte tekstiler på, sier Frode Syversen, daglig leder i Mepex.

Resultatene fra prosjektet kan du lese her:  

Fremtidens tekstilinnsamling (pdf)

Dypdykk i materialstrømmen for tekstiler fra norske husstander

-Det er til å gråte av. Vi fant fullt brukbare og helt nye klær i restavfallet. Denne fine julekjolen gikk i søpla med byttelappen på, sier Kristiane Rabben, seniorrådgiver i Mepex.

Hun viser til resultatene fra Mepex-rapporten «Dypdykk i materialstrømmene for tekstiler fra husholdninger i Norge», gjennomført som en del av prosjektet Wasted Textiles.

Vi har oppsummert noen av funnene og erfaringene fra de to prosjektene her:

Ønsker du å vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med vår rådgiver Kristiane Rabben
Kristiane Rabben
Kristiane Rabben Senoirrådgiver sirkulære løsninger +47 408 57 950 | kristiane@mepex.no
24. januar 2024

Vil du jobbe med å få til konkrete endringer for å ta bedre vare på jordas miljø og naturressurser? Vi i Mepex har et sterkt fagmiljø innen avfall og gjenvinning, og jobber stadig for å utvikle oss. Nå styrker vi laget og håper DU søker og blir en av våre nye kollegaer.

Rådgivere sorterings- og gjenvinningsanlegg

Vi søker rådgivere som primært skal jobbe med store prosjekter innen sortering og materialgjenvinning, samt energigjenvinning av avfall. Prosjektene omfatter hele spekteret av oppgaver fra mulighetsstudie til selve byggeprosessen og oppfølging i garantiperioden.

Du vil være i et tverrfaglig miljø og få muligheten til å påvirke og utvikle fremtidens kretsløpssamfunn. Du vil være med på å utvikle gode løsninger for bærekraftig og fremtidsrettet behandling og gjenvinning av avfall. Her vil du kunne utvikle din kompetanse gjennom å være med på og å lede nyskapende utviklingsprosjekter, og være en del av vårt dyktige fagmiljø.

Frist utløpt

Rådgivere sirkulærøkonomi

Vi søker flere rådgivere til våre team for sirkulære løsninger og datafangst- og analyse som arbeider tett sammen. Som rådgiver i Mepex vil du arbeide i prosjektteam og få ansvar for prosjekt- og prosessledelse. Vi har mange spennende prosjekter for ulike kunder, og jobber med alt fra utredninger, planer, strategier og konsekvensvurderinger, til analyse av verdikjeder, statistikk, prognoser, miljø- og klimaberegninger for offentlige virksomheter og det privat næringsliv. Nye sirkulære konsepter med vekt på avfallsreduksjon, ombruk og gjenvinning i næringslivet blir en stadig viktigere del av vårt arbeid. Vi jobber også med oppdrag for byggebransjen, en sektor vi skal satse mer på.

Frist utløpt

15. januar 2024

En ny analyse Mepex har gjennomført viser at vi kaster 49 000 tonn tekstiler i restavfallet. Av disse tekstilene er 65 prosent av så god kvalitet at de kunne vært brukt på nytt. Det vil si at vi nordmenn årlig kaster over 32 000 tonn med fullt brukbare tekstiler, klær, og sko rett i søpla.

– Basert på tilgjengelig avfallsstatistikk, tekstilavfallsanalyser gjennomført i prosjektet Wasted Textiles og tall fra Mepex´ avfallsdatabase, har vi beregnet at nordmenn kvitter seg med 79 000 tonn tekstiler hvert år. Av dette leveres 30 000 tonn til ideelle organisasjoner, men mesteparten går rett i søpla, forteller Kristiane Rabben, seniorrådgiver tekstiler i Mepex.

Hun viser til resultatene fra rapporten «Dypdykk i materialstrømmene for tekstiler fra husholdninger i Norge», gjennomført som en del av prosjektet Wasted Textiles.

Her har Mepex undersøkt mengden tekstiler, spesielt syntetiske, som kastes i Norge. Totalt er over 4 tonn med tekstiler analysert. Dette er tekstiler som folk enten har levert til innsamlingsbokser for tekstiler, kastet i restavfallsbeholderen hjemme eller på gjenvinningsstasjonen.

Her kan du lese rapporten

Prosjektet Wasted Textiles er ledet av Ingun Grimstad Klepp, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet.

Når godt over halvparten av tekstilene folk kvitter seg med, havner i restavfallet, og vi vet at så mye som 65 % av disse tekstilene har ombrukskvalitet, har hver og en av oss en viktig oppgave. Vi må kjøpe færre tekstiler, behandle dem riktig og vi må bruke de lengre, sier Ingun Grimstad Klepp.

Ønsker du å vite mer om Wasted Textiles?

Ta kontakt med vår rådgiver Kristiane Rabben
Kristiane Rabben
Kristiane Rabben Senoirrådgiver sirkulære løsninger +47 408 57 950 | kristiane@mepex.no
27. oktober 2023

Tidligere denne måneden deltok seniorrådgiver Elise Narum Amland i en paneldebatt om smittevern og bærekraft på Smittevernforums årskonferanse. Amland understreket smittevernsfagets nøkkelrolle i å identifisere trygge plastsmarte tiltak og for å trygge de ansatte som skal gjennomføre tiltakene.

Jørn-Åge Longva, leder for Norsk forum for smittevern i helsetjenesten, forteller at oppmerksomheten rundt bærekraft øker, også i smittevernfaget:

«Det viktigste under konferansen var først og fremst å sette bærekraft på agendaen slik at både helsepersonell og industri øker sin bevissthet og kunnskap rundt dette. Uten tvil er helsevesenet en av de største bidragsyterne til plastforbruk og CO2-utslipp. Vi fikk under konferansen høre mer om muligheter for reduksjon av hanskebruk, diskusjoner rundt gjenbruk av engangsutstyr og en mer overordnet debatt om hvordan helsevesen, industri og ledere sammen må jobbe for økt bærekraft.»

smittevernkonferansen

Paneldebatt: Anne Hafstad (ansvarlig redaktør i Sykepleien), Elise Narum Amland (seniorrådgiver i Mepex), Egil Lingaas (smittevernoverlege, Regionalt kompetansesenter i smittevern Helse Sør-Øst), Atle Hunstad (Adm. dir i Melanor), Maria Gaden (Leder, Center for Bæredygtige Hospitaler, Danmark) og Øyvind Bakke (Adm. dir i C-Medical Group, tidligere Adm.dir. Helse Møre og Romsdal).

I prosjektet Plastsmart sykehus har vi foreslått en rekke tiltak for å kutte ut, bytte ut, eller sortere ut mer av sykehusplasten som i dag brennes. Denne høsten skal Mepex besøke flere sykehus og delta på ulike arrangementer for å spre kunnskapen fra prosjektet.

Les rapporten her

27. oktober 2023

Handelens Miljøfond og Mepex har gått sammen om to frokostseminarer om plast denne høsten. Her skal vi utforske system change senarioet fra Achieving Circularity-rapporten og hva som skal til for å oppnå en sirkulær plastøkonomi innen 2040.

Begge seminarene er fysisk på Kulturhuset, men vil tas opp og være tilgjengelig i etterkant. 

Fredag 3. november: Kjemisk gjenvinning – veien til netto null

Skal vi lykkes med å skape en sirkulær plastøkonomi anslås det at 25 % av plasten må gjenvinnes kjemisk. Mange initiativer er i gang, men hvor moden er de ulike teknologiene? Og hvordan kan mekanisk og kjemisk gjenvinning komplementere hverandre slik at vi sikrer en høyest mulig utnyttelsesgrad av plasten, med lavest mulig miljøpåvirkning?

For å hjelpe oss å svare på disse spørsmålene får vi besøk av blant annet Joe Papineschi fra Eunomia Research & Consulting, en av Europas fremste eksperter på kjemisk gjenvinning, Christian Lach og Thomas Tharaldsen fra Quantafuel, og Inari Seppä fra Eastman.

Quantafuel er et norsk selskap som bygger seg opp innen kjemisk gjenvinning, mens Eastman er et Amerikansk selskap som investerer 1 milliard dollar i et molekylært resirkuleringsanlegg for plast i Normandie i Frankrike.

Program og påmelding her

Torsdag 7. desember: Kan vi bygge Norge uten plast? Og burde vi?

Achieving Circularity-rapporten peker på syv bransjer som kan være med å gjøre den norske plastøkonomien sirkulær. Med et årlig forbruk på 170 000 tonn er byggebransjen en av dem.

I dag er det en svært liten andel av bygg-plasten som er egnet for gjenvinning. Hva slags plast er det snakk om? Hva gjør vi med den? Og hva skal til for å bruke mindre, ombruke og resirkulere mer av plasten?

På dette frokostseminaret vil vi vise fram utfordringer, mulige løsninger, og erfaringer fra ulike aktører i bransjen. Vi får høre fra Malene Eldegard Leirpol fra Vill Energi, Erlend Seilskjær fra FutureBuilt, Pål Francis Hansen fra Wingbeam, Kristine Kolshus fra Statsbygg og Trond Risberg fra Isola. Espen Mikkelborg fra Mepex leder møtet.

Program og påmelding her

25. oktober 2023

Avfall Norge har lansert en samlet statistikkside om sirkulær økonomi. Det nye verktøyet gjør det enkelt å se hvordan Norge ligger an til å nå EU-målene.

I samarbeid med Mepex har Avfall Norge laget nettsiden «Veien til en sirkulær økonomi». Nettsidens formål er å gi god oversikt over kravene EU og norske miljømyndigheter stiller, og hvordan vi ligger an til å nå dem. Miljødirektoratet og Statistisk sentralbyrå er positive til at statistikk om sirkulær økonomi presenteres samlet for å gjøre det lettere å navigere i et uoversiktlig landskap.

«Veien til en sirkulær økonomi» ble først presentert på Avfall Norges årskonferanse i september, og ble tatt godt imot av presse og publikum.

– Vi ønsker at siden skal være den foretrukne kilden til informasjon om måloppnåelse og hva som kommer av nye krav. Det er også en svært nyttig søkefunksjon i tallfestede mål som gjør at en politiker på vei til dagsnytt 18 kan filtrere for akkurat de målene som er relevante for debatten – om det er alle mål for 2030 eller alle mål foreslått i ny emballasjeforordning, sier Carl Frederik Mørch-Kontny, seniorrådgiver i Mepex.

Nettsiden er delt i tre deler – oversikt over kilder til avfall i Norge, detaljer om politikkutviklingen for EUs syv prioriterte verdikjeder, og et figurbibliotek som viser hvordan Norge ligger an til å nå de aller fleste tallfestede mål fra EU og norske miljømyndigheter. Målgruppen er beslutningstakere og journalister, samt alle andre som vil danne seg et oversiktlig bilde av utviklingen.

– Nå setter vi i gang jobben med å fylle inn alle relevante, tallfestede mål i den delen av siden som viser status for måloppnåelse. Mye vil være på plass før året er omme, forteller Mørch-Kontny.

Besøk statistikksiden her

14. september 2023

Mepex ble valgt som rådgiver da Bærum kommune utlyste konkurranse om faglig bistand til å utarbeide ny avfallsplan. Med nye krav og føringer fra EU, er det satt strenge krav til måloppnåelse for kommunen. Det må et taktskifte til for å nå EU-kravet om 65 % materialgjenvinning av husholdningsavfallet innen 2035.

For å få innspill til planarbeidet fra ulike sektorer i Bærum kommune, ledet Mepex to workshops før sommerferien. Engasjementet og innsikten fra medarbeiderne resulterte i klare mål og måleindikatorer, og ga inspirasjon og retning for det videre arbeidet.

Med rammer og føringer for det videre arbeidet på plass, skal Mepex gjennomføre en analyse av foreslått mål, tiltak og strategier for avfallsplanen.

Lars Frøybu, leder for renovasjon i Bærum kommune, er ny på fagområdet. Han synes prosessen har vært spennende, og er svært fornøyd med deltakelsen og innsatsen medarbeiderne la ned i de to workshopene.

– Det å jobbe tverrfaglig med avfallsplanen, gjør at vi får en mer helhetlig plan og en plan som bidrar til sirkulærøkonomi i praksis, sier Frøybu. Han ser frem til det videre samarbeidet med Mepex for å få avfallsplanen ferdigstilt.

17. august 2023

Mepex er på årskonferansen med stand og inviterer til korte foredrag på eget møterom. Kom innom for å slå av en prat med oss!

Finn oss på stand nummer 12.13 og 12.14, og i møterom B2 i 2. etasje. Meld deg på ett av våre spennende faginnlegg for å sikre deg plass.

Faglig program onsdag 6. september

Kl 10:00 og kl 14:00

Hvordan bør tekstiler samles inn?

Nysgjerrig på hvordan fremtidens innsamlingsløsninger for tekstiler ser ut? I et halvt år har flere kommuner og interkommunale selskaper testet ut ulike måter å samle inn brukbare og ødelagte tekstiler.
Kristiane Rabben, seniorrådgiver i Mepex forteller om erfaringene så langt i prosjektet og diskuterer veien videre.

Meld deg på kl 10.00
Meld deg på kl 14.00

Kl 11.00 og 15.00

Få stålkontroll på avfallet

Vi utvikler flere digitale løsninger som gir deg oversikten du trenger. Våre seniorrådgivere Simen Randby og Espen Mikkelborg gir deg en sniktitt på vårt nyeste verktøy som effektivt visualiserer resultater fra plukkanalyser i et interaktivt dashbord.

Verktøyet er en utvidelse av digitalt klimaregnskap som ble lansert på fjorårets konferanse. 

Meld deg på kl 11.00
Meld deg på kl 15.00

Kl 13.00

Sorteringsanlegg – en nøkkel til å nå materialgjenvinningsmålene

Flere sorteringsanlegg er under bygging i Norge, og mange er under planlegging. Hva vil dette bety for materialgjenvinningsgraden? Få med deg dette spennende foredraget og bli oppdatert av Nordens fremste ekspertmiljø på sorteringsteknologi.
Petter Thorbeck og Ida Sole Semb, seniorrådgivere anlegg presenterer.

Meld deg på her
17. august 2023

Stort potensiale for å redusere plast fra norske sykehus viser ny rapport fra Mepex.

Omlag 20 000 tonn plast fra norske sykehus går til forbrenning hvert år. I prosjektet Plastsmart sykehus har Mepex fått komme på innsiden av Oslo universitetssykehus (OUS) for å se hva slags plast sykehuset bruker og kaster. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Oslo universitetssykehus og finansiert av Handelens Miljøfond. 

​Sammen med helsepersonell ved OUS har prosjektet identifisert en rekke tiltak som vil redusere plastbruken og bidra til en mer sirkulær bruk av plast. Tiltakene er samlet i en tiltakspakke som er åpent tilgjengelig: 

Les hele rapporten her

I en pressemelding sier Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, administrerende direktør ved OUS:

«Som landets største sykehus er vi stolte over å bidra til å få fram kunnskap om plastbruken ved sykehusene. Vi håper dette kan løfte diskusjonen om den økende plastbruken i helsesektoren og gjøre det enklere å iverksette tiltak. Vi jobber aktivt med å redusere fotavtrykket vårt, blant annet ved å redusere vår avhengighet av engangsplast, samtidig som vi opprettholder pasientsikkerheten og ivaretar et trygt arbeidsmiljø for våre ansatte.” 

Plastsmart sykehus i media

Pressemelding fra Helse Sør Øst RHF

Dagens Medisin – Sykehusene skal redusere plastbruken

Forskning.no – Plastsøpla fra norske sykehus kunne ha fylt 100 fotballbaner hvert år i følge rapport 

Sykepleien.no – Mer enn 20 000 tonn plast fra norske sykehus brennes årlig

Kretsløpet.no – Sykehusplast opp i røyk

Rapporten ble lansert på Arendalsuka onsdag 16.08, på et arrangement i regi av Handelens Miljøfond. Det ble også holdt innlegg av Grete Teigset Solli, avdelingsleder samfunnsansvar i Sykehusinnkjøp, Erlend Tuseth Aasheim, avdelingsdirektør for global helse og dokumentasjon i Helsedirektoratet, Thomas Mørch, Zirq Solutions, Lars-Martin Berglund, GRIN, og Waste to Value.

10. august 2023

Se for deg 100 fotballbaner dekket av et 1 meter høyt lag med plast. Det er så mye engangsplast som brukes ved norske sykehus hvert år. Er all denne plasten virkelig nødvendig?

I samarbeid med OUS har Mepex gjennomført en omfattende kartlegging av plastbruken ved sykehuset. Resultatene fra dette prosjektet vil bli presentert under Arendalsuka den 16. august. 

Engangsplast sparer tid, forenkler smittevern og ivaretar krav om sterilitet. Men plast brukes i et slikt omfang at det påvirker helsa vår, naturen og klimaet negativt. Vårt forhold til plast og bruken av plast må revurderes, også innenfor helsesektoren. 

I prosjektet Plastsmart sykehus har Mepex fått komme på innsiden av Oslo Universitetssykehus for å se hva slags plast sykehuset bruker og kaster. Målet med prosjektet har vært å finne ut hvordan plastbruken ved sykehuset kan reduseres og hvordan mer av plasten kan gjenvinnes. Prosjektet er finansiert av Handelens Miljøfond.

Nasjonal tiltakspakke lanseres på Arendalsuka

Sammen med helsepersonell ved OUS har prosjektet identifisert en rekke tiltak som vil redusere plastbruken og bidra til en mer sirkulær bruk av plast.

– Ikke bare vil plastreduksjon bidra til å redusere klimautslipp, det kan også ha en økonomisk oppside for sykehusene. Erfaringer fra prosjekter ved europeiske sykehus viser at reduksjon av engangsplast også har ført til kostnadsbesparelser. Når prisen på forbrenning av fossilt restavfall i tillegg skal øke, vil gjenbruksløsninger og resirkulering bli viktigere enn noen gang, sier Hildegunn Bull Iversen, seniorrådgiver i Mepex og prosjektleder for Plastsmart sykehus. 

Hvorfor må vi gjøre noe med plasten? 

For å lykkes med overgangen til en sirkulær økonomi er plast et viktig, og prioritert område. Ikke bare er vi langt unna målsetningen om å gjenvinne 70 % av plasten vi bruker, men vi skal også redusere klimagassutslipp. Samtidig fortsetter global plastproduksjon og øke. Hvordan kan vi håndtere denne utfordingen? Nylig lanserte Handelens Miljøfond en rapport som viser hvordan vi skal oppnå et lavutslipps, sirkulært plastsystem i Norge. Der blir det tydelig at dette vil kreve omstilling innenfor mange ulike sektorer. 

Les hele rapporten her

Resultatene fra prosjektet lanseres på Arendalsuka, den 16. august. 

Sted: Håpets Katedral 

Tid: onsdag 16. august, kl 11-12 

Arrangør: Handelens Miljøfond

Informasjon om arrangementet finner du her

Arrangementet streames her

Vite mer?
Ta kontakt med prosjektleder for Plastsmart Sykehus:

Hildegunn Bull Iversen 
Seniorrådgiver sirkulære løsninger
hildegunn@mepex.no