Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1366
Rapportdato: 24.09.2018
Distribusjon: Åpen
Tittel: Utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall – 2018 – Miljødirektoratet
Forfatter(e): Frode Syversen, Kari-Anne Lyng, Elise Narum Amland, Sveinung Bjørnerud, Pieter Callewaert, Kjersti Prestrud
Antall sider: 211
Antall vedlegg: 6
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet
Kontaktperson: Christoffer Back Vestli
Emner: Forskrift, biologisk avfall, plast, utsortering, materialgjenvinning

Utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall – 2018 – Miljødirektoratet

Konsekvensutredningen tar for seg 3 alternative innretninger av en mulig forskrift. Det skilles mellom krav om utsortering uten å fastsette et mål på utsorteringsgrad, og krav med definerte utsorteringskrav.

Last ned rapport (PDF)

Det er gjennomført en konsekvensvurdering av tre alternative forslag til en forskrift med pålegg om utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall for Miljødirektoratet.

Formålet med en slik forskrift er at den skal bidra til økt utsortering og materialgjenvinning av avfall fra husholdninger og bedrifter med husholdningslikende avfall. Forskriften vil være et bidrag til oppfyllelse av Norges forpliktelser i Rammedirektiv for avfall vedtatt i april 2018, hvor målene for materialgjenvinning trappes opp trinnvis fra 2025, 2030 og til 2035.

Konsekvensutredningen tar for seg 3 alternative innretninger av en mulig forskrift. Det skilles mellom krav om utsortering uten å fastsette et mål på utsorteringsgrad, og krav med definerte utsorteringskrav. Kravene trappes opp trinnvis til 70 % i 2035.

Konsekvensutredningen omfatter følgende hovedelementer:

  • Aktuelle systemløsninger og tiltak som er nødvendig for å oppfylle forslag til forskrift
  • Økt utsortert og materialgjenvunnet mengde biologisk avfall og plastavfall pga. forskriften
  • Samfunnsøkonomiske kostnader av kravene i forskriften og fordelingsvirkninger
  • Klima- og miljøeffekter av knyttet til økt utsortering og materialgjenvinning

Privacy Preference Center