Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1794
Rapportdato: 21.12.2021
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse restavfall og matavfall – 2021 – Asker kommune
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud, Jonathan Wegger Hultin
Antall sider: 25
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Asker kommune
Kontaktperson: Ingvild Apelseth Hage
Emner: Avfallsanalyse, restavfall, kildesortert matavfall, matsvinn, husholdninger, plukkanalyse

Plukkanalyse restavfall og matavfall – 2021 – Asker kommune

Analyse for å måle utviklingen av matsvinnmengden opp mot målsettingen på 30 % reduksjon av matsvinn innen 2025. I tillegg gir analysen oppdatert kunnskap om hvor godt kildesorteringssystemet fungerer og potensialet for bedre utsortering basert på hva som ligger i restavfallet.

Last ned rapport (PDF)

Det ble i november 2021 gjennomført en analyse av restavfall og kildesortert matavfall fra husholdninger i Asker kommune. Analysen bygger på metodikk fra tidligere analyser gjennomført i Asker kommune gjennomført siden 2009. Årets analyse er den første som er gjennomført siden sammenslåingen av Asker, Røyken og Hurum kommuner 1. januar 2020, og omfatter prøveområder fra hele nye Asker kommune.

Hovedformålet har vært å måle utviklingen av matsvinnmengden opp mot målsettingen på 30 % reduksjon av matsvinn innen 2025. I tillegg gir analysen oppdatert kunnskap om hvor godt kildesorteringssystemet fungerer og potensialet for bedre utsortering basert på hva som ligger i restavfallet.

Totalt er 1362 kg restavfall og 1069 kg kildesortert matavfall sortert i hhv. 31 og 6 ulike avfallskategorier. Analysen omfattet prøver fra 19 adresser fordelt på 8 ulike prøveområder.

Nøkkelresultater fra analysen:

  • 39,4 % av restavfallet er definert som korrekt restavfall, noe som betyr at 60,6 % av restavfallet har potensiale for utsortering. Dette tilsvarer 52,1 kg avfall med potensiale for utsortering i restavfallet per innbygger.
  • Det ble funnet høyere andel glass- og metallemballasje i Asker nord (hvor det ennå ikke er henteordning for glass- og metallemballasje) enn i Asker sør (hvor man har en egen beholder for glass- og metallemballasje). Dette utgjorde hhv. 7,0 % og 5,2 % av restavfallet. Ellers var det relativt små forskjeller mellom Asker nord (gamle Asker) og Asker sør (gamle Røyken og Hurum).
  • Returgrad for matavfallet er målt til å være 69,6 %, noe som er et meget godt resultat.
  • Andelen feilsortering i kildesortert matavfall er høy, med 7,1 %.
  • Matsvinnmengde er, med 41 kg per innbygger, høyere enn det som ble målt ved tilsvarende plukkanalyser gjennomført i 2016 og 2018. 37 % av matsvinnet kastes i restavfallet, og av dette er 44 % emballert matavfall.

Privacy Preference Center