Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 10425-912
Rapportdato: 21.02.2016
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse restavfall og brekkasje – 2015 – ROAF
Forfatter(e): Frode Syversen, Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 36
Antall vedlegg:
Oppdragsgiver: Romerike Avfallsforedling IKS
Kontaktperson: Erik Trandem
Emner: Husholdningsavfall, plukkanalyser, avfallsmengder, brekkasje, matavfall

Plukkanalyse restavfall og brekkasje – 2015 – ROAF

Rapporten beskriver metode, gjennomføring og resultater, samt foretar en sammenligning med analyse gjennomført tidligere

Last ned rapport (PDF)

Dette er andre rapport om plukkanalyser etter at ny ordning med kildesortering og sentralt sorteringsanlegg for restavfall er satt i drift. Følgende analyser inngår:

  • Analyse av kvalitet/vekt grønne poser – før og etter sorteringsanlegg
  • Analysen av restavfall – sammensetning innsamlet husholdningsavfall

Rapporten beskriver metode, gjennomføring og resultater, samt foretar en sammenligning med analyse gjennomført tidligere. Analysene ble utført i månedsskiftet november/desember 2015.

Det er i analysen for 2015 lagt vekt å etablere et representativt utvalg av områder som representerer hele RoAF når det gjelder type kunde og beholdersammensetning. I siste del av rapporten drøftes resultatene i forhold til usikkert og metode, samt gir noen innspill til forbedringer.

Noen nøkkelresultater ut fra utførte målinger/analyser;

  • Forekomst av grønne poser er 18 vekt-% av innholdet i avfallsbeholder
  • Analysen indikerer redusert mengde matavfall siden 2012
  • Utsorteringsgraden for matavfall ligger på 46 vekt-% som er noe under målet om 50 %
  • Grønne poser blir ødelagt under transport og blir delvis tømt før de sorteres ut i anlegget.
  • Tap av matavfall er beregnet til å være 22 %, og det er lavere enn beregningen for 2014.
  • Mengden plast og papir i restavfallet holder seg på samme nivå som tidligere
  • Mengden tekstiler og farlig avfall/EE-avfall synes å ha nedadgående trend.

Privacy Preference Center