Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1328
Rapportdato: 20.10.2018
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse restavfall, matavfall og glass-og metallemballasje – 2017 – RIR
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud, Frode Syversen
Antall sider: 30
Antall vedlegg: 7
Oppdragsgiver: Romsdalen interkommunale reconasjonsselskap IKS
Kontaktperson: Arne Buseth
Emner: Plukkanalyse, restavfall, matavfall, matsvinn, husholdninger, glass og metall

Plukkanalyse restavfall, matavfall og glass-og metallemballasje – 2017 – RIR

I forbindelse med at RIR skulle innføre en henteordning for glass- og metallemballasje var det ønskelig med en analyse av restavfallet som angir innholdet av slik emballasje før innføringen.

Last ned rapport (PDF)

Det ble i august 2017 gjennomført en plukkanalyse av avfall fra 4 utvalge boligområder i RIR-regionen. Analysen omfatter matavfall og restavfall fra henteordningen og noe glass- og metall fra returpunkter. Totalt ble det sortert 1575 kilo mat- og restavfall og 440 kilo glass-og metallemballasje.

Analysen ble gjennomført på Årødalen gjenvinningsstasjon med alt personell fra Mepex Consult. RIR sørget for innsamling av mat- og restavfallet parallelt med ordinær tømming ved å tømme avfallet over i sekker og transportere det inn på kassevogn. Avfallsmengdene per husstand ble veid for alt fra hvert område ble sortert samlet. Avfallet ble sortert i 29 ulike kategorier. For ett av områdene ble matavfallet delt opp i 8 underkategorier i henhold til Avfall Norge sin veileder for plukkanalyser. Noen hovedresultater oppsummeres:

Restavfall:

 • 56,8 % av restavfallet kunne vært utsortert for materialgjenvinning, eller 40,5 kg/innbygger
 • Mengden restavfall er 71,5 kg/innbygger som ligger langt under snittet i Norge.
 • Det er matavfall og plastemballasje som har det største potensialet for økt utsortering
 • Andelen glass- og metallemballasje i restavfall er 5,9 % noe om representerer 4,2 kg/innbygger per år

Matavfall:

 • Andelen feilsorteringer er 7,6 %, hvorav 2,7 % er planterester og 1,7 % er plastemballasje
 • Returgraden for matavfall er beregnet til 79,6 % som er meget høyt i forhold til andre kommuner.
 • Mengden matavfall total er beregnet til 62,8 kg per innbygger årlig, i forhold til 74,8 som er landssnitt
 • Matsvinn utgjorde 55,5% av alt matavfall samlet i rest- og matavfallsstrømmen
 • Matsvinnet per innbygger er beregnet til 34,5 kg/innbygger som ligger en del under nasjonalt snitt som så langt er beregnet til 42,1 kg/innbygger. Frukt og grønt, samt bakervarer er klart de største gruppene matsvinn i det ene området hvor detaljert analyse ble utført.

Glass-og metallemballasje:

 • Andel feilsorteringer i glass og metallemballasje er 3,6 % som angir en god kvalitet. Noe av glasset som ble samlet inn var mye nedknust.
 • Andelen glassemballasje var 89,6 % og metall 6,8 %
 • Returgraden samlet er beregnet til 78,5 %, hvorav 87,2 % for glassemballasje og 33,6 % for metallemballasje.

Det er usikkerhet knyttet til resultatene fra analysen, spesielt knyttet til om boligområdene og prøvene er representative for hele regionen. Det er klare indikasjoner på at områdene ikke er representative, spesielt når det gjelder sorteringsgrad for matavfall. Resultatene skal derfor brukes med forsiktighet og ikke presenteres som en sannhet.

Privacy Preference Center