Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1760
Rapportdato: 07.10.2021
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse restavfall og plast – 2021 – IØR
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 12
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Indre Østfold Renovasjon IKS
Kontaktperson: Thomas Haneborg
Emner: Avfallsanalyse, restavfall, husholdninger, plukkanalyse, plast

Plukkanalyse restavfall og plast – 2021 – IØR

Kartlegging av sammensetningen av restavfallet og kildesortert plastemballasje fra husholdninger for å få informasjon om hvor godt kildesorteringssystemet fungerer og hvor det kan settes inn målrettet tiltak.

Last ned rapport (PDF)

Det ble i september 2021 gjennomført en analyse av restavfall og kildesortert plastemballasje fra husholdninger i IØR. Dette ble gjort for å kartlegge sammensetning av avfallet, noe som gir verdifull informasjon om hvor godt kildesorteringssystemet fungerer og hvor det kan settes inn målrettede tiltak. Det er i tillegg datagrunnlag i forbindelse med prosjektering av sorteringsanlegget som planlegges bygd i Østfold, og i denne forbindelsen ble det også gjort detaljanalyser av plast fra både restavfall og kildesortert plastemballasje.

Restavfallsanalysen ble gjennomført 13.-17. september; analysen av kildesortert plastemballasje og detaljanalysen av plast ble gjennomført 20.-23. september. Mepex var ansvarlig for planlegging og praktisk gjennomføring; IØR stilte med personell som bidro under gjennomføring av analysen. Totalt ble 1521 kg restavfall sortert i 28 kategorier i tillegg til 13 under ettersortering av plasten, og det ble sortert 218 kg kildesortert plastemballasje i 15 kategorier.

Noen nøkkelresultater fra analysen:

  • 67,7 % av restavfallet er vurdert til å være avfall som er egnet for utsortering, enten i henteordning hjemme eller levert til returpunkt eller gjenvinningsstasjon.
  • Andelen matavfall i restavfall er høy (34,5 %), og tyder på at under halvparten av matavfallet blir kildesortert.
  • 18,5 % av kildesortert plastemballasje består av feilsorteringer i form av plast som ikke er emballasje (4,9 %) og annet avfall (13,6 %).

Privacy Preference Center