Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 100463-1217
Rapportdato: 23.02.2017
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse papir og restavfall – 2016 – VESAR
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud, Frode Syversen
Antall sider: 23
Antall vedlegg:
Oppdragsgiver: Vestfold Avfall og Ressurs AS
Kontaktperson: Terje Kirkeng
Emner: Plukkanalyser, papir, restavfall

Plukkanalyse papir og restavfall – 2016 – VESAR

Analyse for å følge med på hvor stor andel av innholdet i restavfallet so kan materialgjenvinnes og hvor potensialene er størst for å nå VESAR sitt mål om at 70 % av avfallet skulle leveres til materialgjenvinning i løpet av 2020.

Last ned rapport (PDF)

Vesar har fastsatt om å at 70 % av avfallet skal leveres til materialgjenvinning i løpet av 2020. Det betyr blant annet at andelen restavfall bør reduseres vesentlig. Det er derfor nødvendig å følge med på hvor stor andel av avfallet som finnes i restavfallet som kan materialgjenvinnes, og hvor potensialene er størst.

Det er gjennomført nye plukkanalyser for restavfall og papir fra henteordningen høsten 2016. Analysen for papir er utført med tilskudd fra Grønt Punkt Norge og skal brukes for nasjonal rapportering av kartongemballasje.

Analysene for restavfall omfatter både de samme 5 områder som tidligere analyser, men inkluderer i år ikke Sandefjord og Larvik. Det er inkludert et nytt utvalg av nye områder som er plukket ut etter en analyse av områder som har hly andel restavfall ut fra mengdestatistikk på rutenivå. For øvrig bygger analysen på samme metoder som tidligere, men med en noe enklere variant av sortering av restavfall.

Med bakgrunn i gjennomført plukkanalyse for restavfall og papir oppsummeres noen av hovedfunnene for Vesar 10K og de nye områdene med lavere sorteringsgrad.

  • Om lag 40 % av avfallet i restavfallet kunne vært levert i en annen beholder/sekk og hentet hjemme. Det gjelder de områdene som er analysert over flere år. I forhold til 2015 er spesielt andelen matavfall redusert, noe som også gjenspeiler seg i økt innsamlet mengde.
  • I de områder som er plukket ut pga. høyere andel restavfall innsamlet, så er tilsvarende tall 44,5%. Det er ikke så mye mer og det var forventet at potensialet skulle være større.

For kildesortert papir kan følgende resultater nevnes:

  • Andel feilsorteringer er ca. 4 %, og det er en oppgang i forhold til tidligere analyser.
  • Andelen lesestoff er ca. 74 % og det er en overraskende oppgang etter flere år med nedgang.

Privacy Preference Center