Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1762
Rapportdato: 11.09.2021
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse papir – 2021 – ROAF
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 12
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Romerike avfallsforedling IKS
Kontaktperson: Erik Trandem
Emner: Avfallsanalyse, papp, papir, husholdninger, plukkanalyse

Plukkanalyse papir – 2021 – ROAF

Formålet med analysen var å dokumentere andel feilsorteringer i avfallet grunnet tilbakemelding fra gjenvinner om mye forurensninger i levert vare.

Last ned rapport (PDF)

Det ble i 2021 gjennomført en avfallsanalyse av kildesortert papp/papir innsamlet fra husholdninger i ROAF-kommunene.

Formålet med analysen var å dokumentere andel feilsorteringer i avfallet grunnet tilbakemelding fra gjenvinner om mye forurensninger i levert vare.

Analysen ble gjennomført i tidsrommet 2.-11. august. Totalt ble ca. 3,7 tonn kildesortert papp/papir fra ni ulike prøveområder sortert i 14 kategorier.

Nøkkelresultater fra analysen:

  • 5,4 % av innholdet i kildesortert papp/papir ble funnet å bestå av feilsorteringer. Dette er noe høyt sammenlignet med andre kommuner og IKSer i Norge, men ikke et vesentlig avvik fra normalen.
  • Resultatene for hvert prøveområde varierte fra 3,3 % til 7,4 % feilsorteringer.
  • Andel bølgepapp og brunt papir var oppsiktsvekkende høy; 41,2 % av riktig sortert papp/papir besto av dette, noe som var mer enn andelen lesestoff og annet papir, som er forventet å utgjøre hovedandelen av kildesortert papp/papir.

Resultatet for bølgepapp og brunt papir avviker såpass fra tilsvarende analyser gjennomført andre steder i Norge at det vurderes som høyst usikkert. Dette underbygges av observasjoner fra renovatører som hentet avfall i denne tidsperioden. Sammensetning av det riktig sorterte papp/papiret var ikke hovedformål ved denne analysen; hadde det vært det, ville det vært hensiktsmessig å gjøre analyse på et annet tidspunkt enn av avfall samlet inn i eller kort tid etter fellesferien. Resultatet for andel feilsortering anses som et troverdig resultat.

Privacy Preference Center