Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1243
Rapportdato: 25.10.2018
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse brennbart avfall fra gjenvinningsstasjoner – 2018 – ROAF
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 21
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Romerike avfallsforedling IKS
Kontaktperson: Erik Trandem
Emner: Avfallsanalyse, brennbart, gjenvinningsstasjoner, grovavfall, plukkanalyse

Plukkanalyse brennbart avfall fra gjenvinningsstasjoner – 2018 – ROAF

Analyse for å kartlegge innholdet i avfallet for å kunne igangsette tiltak og virkemidler for å oppnå økt materialgjenvinning, samt å se på innholdet i avfall kastet i sekker etter innføring av ny ordning som forbyr bruk av svarte avfalssekker.

Last ned rapport (PDF)

Høsten 2018 ble det gjennomført en analyse av avfallet i brennbart-containere fra fire stasjoner i ROAF-området. Formålet har vært å kartlegge innholdet i avfallet for å kunne igangsette tiltak og virkemidler for å oppnå økt materialgjenvinning, samt å se på innholdet i avfall kastet i sekker etter innføring av ny ordning som forbyr bruk av svarte avfalssekker.

Totalt ble åtte containere med totalt 19,6 tonn brennbart avfall analysert. Avfallet ble sortert i 27 kategorier, og det ble skilt på løst avfall, avfall i blanke (gjennomsiktige) sekker og avfall i svarte (ugjennomsiktige) sekker. Totalt var 78,7 % av avfallet løst, mens 21,3 % var i avfallssekker.

Noen nøkkelresultater fra analysen:

  • Totalt besto avfallet av 70,1 % avfall som hører hjemme i brennbart-containeren.
  • Øvrige avfallstyper som finnes i vesentlige mengder er tekstiler og tepper (8,2 %), plast (7,0 %) og papp/papir (4,9 %).
  • Totalt er 1,7 % farlig avfall og EE-avfall. Denne andelen er høyere i sekker, hvor det i blanke sekker ble funnet 3,4 %, mens det i svarte sekker ble funnet 6,1 %.

Det ble funnet omtrent like mye avfall som ikke hører hjemme i brennbart-containeren i blanke sekker som i svarte sekker, med hhv. 67,3 % og 64,0 %. Imidlertid er prøvestørrelsen for svarte sekker lav (675 kg), så det knyttes usikkerhet til dette resultatet. Det som kan konkluderes er at det fremdeles er mye avfall i sekker, både blanke og svarte, som er uønsket i brennbart-containeren.

Privacy Preference Center