Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1856
Rapportdato: 17.02.2022
Distribusjon: Lukket
Tittel: Plukkanalyse restavfall, grønne poser, blå poser og røde poser – 2022 – Reno-Vest
Forfatter(e): Sveinung Bjørnerud
Antall sider: 25
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: Reno-Vest IKS
Kontaktperson: Tage Ellingsen
Emner: Avfallsanalyse, restavfall, kildesortert matavfall, kildesortert plastemballasje, kildesortert papp/papir, husholdninger, plukkanalyse

Plukkanalyse restavfall, grønne poser, blå poser og røde poser – 2022 – Reno-Vest

Analysen ble gjennomført i forbindelse med endring av posesystem til gjennomsiktige poser med grønne, lilla og blå prikker for hhv. matavfall, plastemballasje og papp/papir i henhold til ny nasjonal merkeordning for kildesortering. Dette for å dokumentere eventuelle endringer som følge av endring av posene som brukes i kildesorteringssystemet i dag.

Last ned rapport (PDF)

Det ble i februar 2022 gjennomført en analyse av husholdningsavfall levert til Optibag-anlegget til Reno- Vest. Analysen omfatter detaljert undersøkelse av innholdet i restavfallsposer, grønne poser, blå poser og røde poser.

Analysen ble gjennomført i forbindelse med endring av posesystem til gjennomsiktige poser med grønne, lilla og blå prikker for hhv. matavfall, plastemballasje og papp/papir i henhold til ny nasjonal merkeordning for kildesortering. Analysen ble gjennomført før dette var innført for å kunne dokumentere eventuelle endringer som følge av endringen av posene som brukes i kildesorteringssystemet.

Foruten dette har det vært ønskelig med en plukkanalyse av husholdningsavfall i Vesterålen for å kunne måle hvor godt kildesorteringssystemet fungerer og hvor man kan sette inn målrettede tiltak for å oppnå adferdsendringer.

Analysen omfattet tre prøveområder med totalt 3 348 kg der restavfallsposer og fargede poser ble separert og registrert. Av dette ble 818 kg åpnet og detaljsortert i totalt 25 ulike kategorier.

Nøkkelresultater fra analysen:

  • 65,3 % av restavfallet har potensiale for utsortering, enten i fargede poser hjemme eller på returpunkt eller gjenvinningsstasjon.
  • 26,7 % av avfallet levert til Optibag-anlegget er grønne poser. Av innholdet i posene er 87,7 % riktig sortert matavfall og tørepapir. 3,7 % er feilsortert avfall.
  • Returgraden (andelen som kildesorteres) for matavfall er målt til å være 54,8 %.
  • 4,5 % av avfallet levert til Optibag-anlegget er blå poser. Av innholdet i posene er 59,0 % riktig sortert plastemballasje. 33,6 % er feilsortert avfall.
  • Returgraden for plastemballasje er målt til å være 30,9 %.
  • 9,0 % av avfallet levert til Optibag-anlegget er røde poser. Av innholdet i posene er 83,6 % riktig sortert papp og papir. 14,3 % er feilsortert avfall.
  • Returgraden for papp og papir er målt til å være 59,8 %.
  • Totalt kaster hver innbygger 40 kg matsvinn årlig i restavfall og grønne poser.

Privacy Preference Center