Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 10890 - 1783
Rapportdato: 31.01.2022
Distribusjon: Lukket
Tittel: Bærekraftig gjenvinning av matavfall – 2022 – TRV Gruppen
Forfatter(e): Jarle Marthinsen, Sølvi Haugedal, Kari-Anne Lyng, Rannvá Danielsen
Antall sider: 67
Antall vedlegg: 0
Oppdragsgiver: TRV Gruppen
Kontaktperson: Ingjerd Bunkholt
Emner: Bærekraft, matavfall, biogass, gjenvinning

Bærekraftig gjenvinning av matavfall – 2022 – TRV Gruppen

Utredning av løsninger for kildesortering av matavfall i Trondheim, som kan sikre gode løsninger som er bærekraftig, ressurseffektive og som har lavt klimafotavtrykk.

Last ned rapport (PDF)

TRV-Gruppen (TRVG) utfører renovasjonstjenester både for Trondheim kommune og private bedrifter i Trondheim. Når kildesortering av matavfall innføres, vil det være behov for behandlingskapasitet for store mengder sortert matavfall og eventuelt andre biologiske ressurser. Det er derfor gjennomført en utredning av løsninger som kan sikre gode løsninger for TRVG som er bærekraftig, ressurseffektive og som har lavt klimafotavtrykk.

Utredningen omfatter:

  • –  Kartlegging av mengder matavfall og andre aktuelle biologiske ressurser i dag og fram mot 2035. Det er i hovedsak sett på ressurser som TRVG samler inn gjennom henteordningen for husholdninger og næringer.
  • –  Vurdering av aktuelle prosesser for behandling av matavfall. Hovedprosessene er her kompostering og anaerob behandling (biogassproduksjon), men bruk av matavfall til dyrefôr, larveproduksjon og produksjon av biokull er også beskrevet.
  • –  Beskrivelse av aktuelle produkter fra behandling av matavfall
  • –  Vurdering av marked lokalt for produktene og forretningsmuligheter for TRVG
  • –  Miljø-, ressurs- og klimaaspekter
  • –  Regelverk og barrierer
  • –  Valg av poser til innsamling

Det er gitt anbefaling om framtidig behandling av matavfallet.

Privacy Preference Center