Tilbake til Fagbibliotek
Prosjektopplysninger
Prosjekt: 1862
Rapportdato: 23.02.2022
Distribusjon: Åpen
Tittel: Plukkanalyse 2022 for Remiks Miljøpark
Forfatter(e): Espen L. Mikkelborg, Jonathan Wegger Hultin
Antall sider: 47
Antall vedlegg: 3
Oppdragsgiver: Remiks Miljøpark AS
Kontaktperson: Bengt Åge Lind
Emner:

Plukkanalyse 2022 for Remiks Miljøpark

Planlegging og gjennomføring av avfallsanalyse av restavfalls-, grønne, blå, oransje og røde poser.

Last ned rapport (PDF)

Det ble i februar 2022 gjennomført en analyse av kildesortert husholdningsavfall fra Remiks med prøveuttak i Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Dette ble gjort for å kartlegge sammensetning av avfallet, noe som gir verdifull informasjon om hvor godt kildesorteringssystemet fungerer og hvor det kan settes inn målrettede tiltak. Analysen omfattet alle avfallstyper i grå beholder med ulikt fargede poser; restavfall, hvit pose; matavfall, grønn pose; plastemballasje, blå pose; papp og papir, rød pose og drikkekartong i oransje pose.

Analysen ble utført i uke 7 og Mepex Consult AS var ansvarlig for planlegging og praktisk gjennomføring; Remiks stilte med personell som bidro under gjennomføring av analysen. Totalt ble 974 kg avfall fra fargede poser sortert i 32 kategorier i tråd med veileder for plukkanalyse, se kapittel 9.

Nøkkelresultater:

  • Av samlet avfall i avfallsbeholderen med fargede poser er 56,0 % restavfall, 29,4 % grønne poser til matavfall. Blå, oransje og røde poser utgjør 14,6 % av innholdet i beholderen.
  • Potensialet for utsortering av restavfall i hvite poser) var 67,0 % som er relativt høyt. 29,9 % av innholdet i hvit pose var matavfall (inkludert tørkepapir fra kjøkken).
  • 92,8 % av matavfallet var korrekt sortert kildesortert. Sekker og poser til avfall, planterester og tørkepapir fra kjøkken som sto for hhv. 2,4 %, 2,3 % og 1,4 %. Matsvinnet utgjorde 36,9 % av total sammensetning. Andelen direkte feilsortering på 1,1 % er et veldig godt resultat.
  • Dersom man summerer alt matavfall i grønne poser og feilsortert matavfall i ulike fargede poser, utgjør matsvinnet totalt 44,7 kg per innbygger. Det ligger litt over beregnet nasjonalt snitt.
  • Oransje poser for drikkekartong består av 42,8,7 % drikkekartong. Sekker/poser til avfall som er riktig sortert utgjør 3,9 %, som indikerer en betydelig andel feilsortering.
  • Ved å slå sammen resultat for oransje og røde poser synliggjøres total sammensetning som kan forventes ved implementering av ny felles pose for disse avfallstypene. Resultatet indikerer at andelen lesestoff og annet papir var 46,1 %. Emballasje av kartong, drikkekartong og bølgepapp utgjør hhv. 15,8 %, 11,7 % og 10,4 %. Andre feilsorteringer utgjør 11,0 % som sammen med sekker/poser til avfall og lite gjenvinnbart papir/papp utgjør 14,3 %.

Privacy Preference Center