Avfall er ressurser - kunnskap er nøkkelen til løsninger.

Vi tilbyr rådgivning innen følgende fagområder:

Avfalls-
og miljøanalyse

Avfallspolitikk
og -strategi

Kildesortering,
innsamling og sortering

Retursystemer
og materialgjenvinning

Energiutnyttelse
og biogass