Data Capture and Analysis

Base your decision-making on robust data sets and precise analyses.

Hva består avfallet av egentlig? Og hvilke grep vil være mest effektive for å redusere utslipp og bruke ressursene bedre? Det kan vi hjelpe deg med.

Ved å samle inn, sammenstille og analysere data fra ulike kilder kan vi identifisere mønstre og sammenhenger som ellers ville være skjulte. Vi hjelper deg med å omsette data til meningsfull kunnskap som kan brukes til å treffe gode beslutninger, utvikle effektive løsninger og drive innovasjon. 

Våre rådgivere hjelper offentlige og private virksomheter å etablere gode systemer for innsamling av data. Vi bruker veletablerte, standardiserte løsninger for analyse og datainnsamling som kan tilpasses til ditt behov. 

Vi supplerer analyseresultatene med innsikt i regelverk, markedsutvikling og teknologiutvikling. Våre digitale verktøy gjør det lett å få oversikt, sammenligne resultater, og formidle kompleks informasjon.

Dette jobber vi med:

  En avfallsanalyse gir innsikt i hva avfallet består av, hvilke mengder som oppstår og hvilke muligheter som finnes for forbedringer.

  Vi er markedsledende på plukkanalyse i Norge med et eget dedikert analyseteam som planlegger og gjennomfører analyser i hele landet.

  Les mer >

  Med våre digitale verktøy Sikt får du oversikt over avfallsmengder, sammensetning og klimaavtrykk samlet ett sted. Informasjonen er visualisert slik at du lett får overblikk og ser hvor det er størst potensiale for forbedringer og utslippskutt. Det gjør det også lett å formidle kunnskapen videre på en klar og tydelig måte.

  Les mer >

  Vi har lang erfaring med å bistå kommuner i å utrede og velge innsamlingsløsninger som gir høy utsorteringsgrad og kvalitet for å sikre en best mulig ressursutnyttelse av avfallet.

  Les mer >

  Vi kan bistå med utredninger og kunnskapsgrunnlag innen offentlig forvaltning og regelverksutforming, offentlig renovasjon, innsamling, sortering og behandlingsløsninger for avfall.

  Les mer >

Våre verktøy:

  Med våre digitale verktøy Sikt får du oversikt over avfallsmengder, sammensetning og klimaavtrykk samlet ett sted. Informasjonen er visualisert slik at du lett får overblikk og ser hvor det er størst potensiale for forbedringer og utslippskutt. Det gjør det også lett å formidle kunnskapen videre på en klar og tydelig måte.

  Les mer >

Ønsker du å vite mer om datafangst og analyse?

Ta kontakt med oss for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg.
Espen Mikkelborg
Espen Mikkelborg Senior advisor – Data capture and analysis +47 980 04 108 | espen@mepex.no