Kan vi designe bedre produkter for å forhindre lekkasje i den sirkulære økonomien?

I følge Minderoo Foundation har produksjonen av plast brukt i engangsplastprodukter globalt økt med 6 millioner tonn fra 2019 til 2021. Det legges ned en formidabel innsats for å rydde opp, både av frivillige og profesjonelle, men vi klarer rett og slett ikke å ta unna for plastflommen. Noe må skje høyere opp i verdikjeden.

Gjennom Bølgen, Hold Norge Rent og Mepex sitt flerårige samarbeid med produsenter, har vi jobbet for å se hvordan produsenter kan redusere forsøpling fra egen virksomhet. I designfasen blir det som regel lagt vekt på hvordan man kan få folk til å kjøpe produktet. At det skal friste i hyllene, være enkelt å åpne. Bevisste produsenter jobber kanskje for å gjøre emballasjen enklere å resirkulere. Vi har erfart at det å identifisere hvilken forsøplingsrisiko et produkt har gjennom hele livsløpet har vært en aha-opplevelse for mange.

Det er behov for å sette denne kunnskapen inn i system. Derfor har vi sammen med Emballasjeforeningen og Grønt Punkt søkt om midler fra Handelens Miljøfond og fått støtte til prosjektet “Design mot forsøpling”.

Design mot forsøpling er:

  • Å velge emballasjekonsept og type materiale ut fra hvilken situasjon produktet brukes i.
  • Å ta tydelige materialvalg som guider folk til riktig kasteadferd: At materialet ikke gir seg ut for å være noe annet enn det det er
  • At produktemballasjen utformes på en slik måte at det ikke deler seg opp i små deler.

Målet med prosjektet er å øke kunnskap blant produsenter og framtidens emballasjeutviklere og gjøre det enkelt å ta de riktige grepene i designfasen.

«I en del tilfeller har emballasjedesignerne mulighet til å redusere sjansen for at emballasjen, eller deler av den, havner på avveie ved å gjøre små justeringer på emballasjedesignet eller det som kommuniseres til sluttbruker. Dette temaet har frem til nå fått for lite oppmerksomhet og vi er glade for å kunne bidra til å spre denne kunnskapen til bransjen.» Johannes Daae, utviklingssjef Grønt Punkt Norge

Å designe mot forsøpling er like viktig som å designe for gjenvinning. Vi oppnår ikke en sirkulær økonomi hvis den lekker, og produkter og emballasje ender opp i naturen og havet.

Til rett bruk er plast et fantastisk materiale. Men når det havner i naturen kan konsekvensene være fatale. Nytteverdi på kort sikt må vektes mot konsekvenser for helse og miljø på kort og lengre sikt. Plast må brukes med varsomhet og kritisk blikk.

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med vår rådgiver Hildegunn Bull Iversen
Hildegunn Bull Iversen
Hildegunn Bull Iversen Senior advisor – Circular solutions +47 990 45 880 | hildegunn@mepex.no