Fra Tomra til Mepex

Ida Sole Semb ble ansatt i januar i år, og er det nyeste tilskuddet til Mepex. Med førstehånds erfaring med optisk sortering i Tomra Recycling, passer hun godt inn i team anlegg i Mepex.

Ida er 29 år og er utdannet maskiningeniør fra NTNU i Trondheim. Gjennom REdu-programmet har hun hatt sommerjobber i Avfall Norge og BIR Privat, før hun begynte som Product Manager hos Tomra Recycling i Tyskland i 2019.

– I Tomra jobbet jeg i hovedsak med produktutvikling av optiske sorteringsmaskiner for finsortering av plast, såkalte «flake sorters». Det bestod av en blanding av markeds- og kundeundersøkelser, utfordringer i ulike avfalls- og plastfraksjoner, spesifikasjon og oppfølging av maskinene, og koordinering av alt fra markedsføring til service. Det ga meg et bredt bilde innenfor markedsmekanismer og trender for avfall globalt og dyp teknisk innsikt i sorteringssensorikk. Der skjer det utrolig mye spennende, forteller Ida.

Mepex har et solid fagmiljø, og de ansatte har variert bakgrunn. Som nyansatt er det naturligvis mye å sette seg inn i av rutiner og systemer, men våre ansatte brenner for å dele kunnskap og skape et godt sosialt miljø.

– Oppstarten hos Mepex har vært veldig hyggelig, mye nytt og spennende, og selvfølgelig litt kaotisk. Jeg ble tidlig hanket inn på et prosjekt om fossil karbonandel i forbrenningsanlegg, og måtte raskt sette meg inn i et tema jeg kjente lite til. Jeg har lært mye på kort tid, sier Ida om den første tiden. Nå jobber jeg med brannrisiko ved sorteringsanlegg, og et veldig spennende DiBK-prosjekt om digitalisering av avfallsdata i bygg- og anleggsbransjen. Jeg er også involvert i prosjektering av flere av de store sorteringsanleggene som planlegges i Norge i dag, samt et pilotprosjekt for fremtidens tekstilinnsamling, fortsetter hun.

Ida kaller seg selv en teknologioptimist, og tenker at større infrastruktur som sorteringsanlegg er kritisk for å nå de utsorterings- og resirkuleringsmålene vi har satt i dag.

– I Norge er det ingen som kan måle seg med kunnskapen Mepex har om prosjektering av avanserte sorteringsanlegg, så da jeg skulle flytte fra Tyskland var Mepex førstevalget. Bredden i andre avfallsrelaterte prosjekter og muligheten for fleksibilitet i arbeidshverdag- og sted, var også viktige årsaker for valg av arbeidsgiver, sier Ida.

I motsetning til de fleste i Mepex er ikke Ida bosatt på Østlandet, men befinner lenger nord i landet.

– Jeg bor mesteparten av tiden min i Lofoten. Her er jeg mye ute; på ski på vinteren, i fjellveggen om sommeren. Ellers liker jeg meg på Henningsværs perle, Trevarefabrikken. Her kan man drive med yoga, dra på konsert, eller drikke kaffe med gode venner.

Vi er glade for å ha Ida med på Mepex-laget!