Biolog og spesialist på avfallsanalyser

Mari Smith var godt kjent med Mepex da hun tidligere i år fikk tilbud om stilling hos oss. Siden 2021 har hun vært innleid som analytiker til ulike plukkanalyser. Maris gode erfaring med avfallsanalyser, og kjennskap til Mepex, styrker oss på feltet datafangst og analyse.

Hvert år gjør Mepex en rekke plukkanalyser av avfallet i Norge. Mari en del av team datafangst og analyse, som gjennomfører disse plukkanalysene.

– Vi gjennomfører en rekke ulike analyser, og spesielt mange av husholdningsavfall som restavfall, matavfall, kildesortert plastemballasje og kildesortert papp og papir. Ofte utfører vi tilleggsanalyser for andre aktører under analysene. I restavfallet for eksempel, ser vi etter metallemballasje for NMG, glassemballasje for Sirkel og både norsk og svensk pant (Infinitum og Returpack), sier Mari.

Både samlet sett, og hver for seg, gir analysene viktig informasjon om avfallet i Norge. Data fra analysene gjør at vi kan lage gode anslag på hvordan avfallsstrømmene utvikler seg, se hvor gode innbyggerne er til å sortere, eller måle hvordan ulike virkemidler fungerer.

Og plukkanalyser har Mari god erfaring med. Før hun ble ansatt hos Mepex, jobbet hun som innleid analytiker til en rekke plukkanalyser. Den første jobben var en av bæreposeanalysene Mepex gjorde for Handelens Miljøfond.

– Møtet mitt med Mepex var egentlig ganske tilfeldig. Jeg skulle opprinnelig delta som observatør av noen møter og prosjekter. Så var det plutselig behov for personell under en bæreposeanalyse, og dermed var jeg inne, forteller hun om den første tiden.

– Oppstarten som ansatt har gått veldig greit. Det er selvfølgelig krevende å sette seg inn i systemer og rutiner i ny jobb. Men samtidig har jeg jo jobbet masse med teamet tidligere, så jeg var veldig heldig som kjente mange av kollegaene fra før, fortsetter Mari.

Mari er utdannet biolog og økolog fra UiB og NMBU med utdyping i rovdyrøkologi og dyreatferd. Hennes engasjement for natur og miljø er stort, og under studiene jobbet hun for Naturvernforbundet. Også på fritida liker hun seg best i naturen.

– Jeg liker å være ute og gå på tur. Helst går jeg på tur i fjellet, men jeg trives så lenge jeg kan være i naturen med bikkja, forteller Mari.

Vi i Mepex ønsker Mari varmt velkommen til flokken.