Foto: Silje Holte

Jobber for økt bruk av resirkulert plast

Foto: Silje Holte For å øke bruken av resirkulert plast, må markedet…