EU-kommisjonen har økt kravene til materialgjenvinning av avfallet. Innen 2025 skal 55 % av husholdningsavfallet materialgjenvinnes. For å oppnå dette må vi kildesortere bedre, ettersortere avfallet og utvikle markedene for resirkulerte råvarer.

For Norge betyr det at vi må øke kapasiteten når det gjelder sorteringsanlegg. I dag har vi sorteringsanlegg på Romerike og i Stavanger, og det planlegges flere nye anlegg.

Mepex har hatt prosjektansvaret for planlegging og etablering av prosessanlegget både ved ROAF- og IVAR-anlegget, og hadde også prosjektansvaret for det nye sorteringsanlegget for kildesortert plast i Motala i Sverige.

Selv om det blir bygd flere ettersorteringsanlegg, er Norge avhengig at du fortsetter å kildesortere avfallet ditt, skal vi nå målene i tråd med EUs avfallsdirektiv. Ettersorteringsanlegg er et supplement til den fungerende kildesorteringsordningen.

Hva kan DU gjøre for å sortere bedre:

• Kildesorteringen starter i kjøkkenbenken. Sørg for å ha et godt system for de ulike avfallstypene

• Ta av all emballasje rundt matavfallet før du kaster det. Alt matavfall må sorteres ut ved kilden.

• Husk å skylle drikkekartongene, plast-, glass- og metallemballasjen (unngå restinnhold)

• Plastbelagt kartongemballasje skal kildesorteres sammen med papir og kartongemballasje.

• Tekstiler blir ofte feilaktig kastet i restavfallet. Det meste av tekstiler kan leveres til ombruk, så sant de ikke er fuktige, veldig ødelagte eller utslitte.

• Lever batteriene dine. Husk å sette en tapebit over polene på batteriene for å sikre mot kortslutning

NB! Reglene for kildesortering kan variere fra by til by og kommune til kommune. Bruk derfor sorter.no for å finne ut hvordan du skal kildesortere der du bor.

📷ROAF.

#Miljø #Sirkulærøkonomi #KuttMatsvinn2020 #Avfall #Klima #Gjenvinning #climatechangeimpacts #MoveTheDate #circulareconomy #climatepolicy #solutionsprovider #greenfinance