Anleggsgutta i Mepex går en travel vår i møte. – Vi har startet igangkjøringen av anleggene både i Stavanger og Motala. Går alt som planlagt overtar Plastkretsen anlegget i løpet av mai, og IVAR overtar anlegget i Stavanger i juni-juli, sier Kjell Ø. Fredriksen, partner i Mepex.

Før anleggene overtas av eierne, skal det gjennomføres en prøveperiode på tre måneder.
– I denne prøveperioden er det leverandøren som drifter anlegget sammen med byggherren. Denne prøveperioden er vi nå i gang med på begge anleggene, forteller Fredriksen og legger til:

– En forutsetning for overføring av anleggene til eierne i tråd med planene, er gode driftsresultater i prøveperioden. Med andre ord, gutta går både en spennende og hektisk tid i møte.

- Legg merke til fargevalget i anlegget til Plastkretsen; her er det valgt grått og orange. I IVAR-anlegget og andre anlegg utenfor Sverige, er fargevalget blått og gult, humrer Kjell Ø. Fredriksen.

Mepex er prosjektleder for sorterings- og vaskeanlegget til IVAR i Stavanger og plastsorteringsanlegget i Motala. I tillegg bistår Mepex med plukkanalyser og garantitester. I garantitestene analyseres utbytte av 40 forskjellige fraksjoner, hvorav 20 er plast, resten er papir/papp/kartong/drikkekartong, metaller, tekstiler og andre avfallstyper.  Analyser av renhet og utbytte av alle fraksjoner registreres og kontrolleres mot de garantier som er gitt i kontrakten med leverandørene. I prøveperioden foregår det også opplæring av personell som skal drifte anlegget.