Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har mål om økt ombruk og ønsker å legge til rette for at innbyggerne i Drammensregionen kan levere inn ting som kan få nytt liv. Avfallsselskapet tilbyr ombruksløsninger for pent brukt sports- og friluftsutstyr, HiFi-utstyr og hvitevarer og kuldemøbler. I tillegg åpner de for innlevering av byggevarer til ombruk på gjenvinningsstasjonen i Lier.

 Ombrukspilotene de satte i verk i fjor har allerede gitt resultater.

– Siden starten i oktober har vi bare på gjenvinningsstasjonen i Lier tatt ut 1660 kg sports- og friluftsutstyr og 6891 kg HiFi-utstyr levert til ombruk på gjenvinningsstasjonene i Lier, Røyken og Drammen, forteller Marte Brændsrud, kommunikasjonssjef i RfD.

8. august kl 18-20 inviteres innbyggerne i RfDs eierkommuner til å hente ut byggevarer fra denne containeren - helt gratis!

2,5 % ombruk i 2025

For å kunne ta imot byggevarer til ombruk, har RfD innredet en container som innbyggerne kan legge byggevarene i, og over sommerferien åpnes containeren for innbyggere som har bruk for byggevarer.

– Torsdag 8. august blir første mulighet for å hente ut byggevarer helt gratis, forteller kommunikasjonssjefen som er spent på responsen på det nye tilbudet.

Ombruk er viktig for å holde produktene lengst mulig i omløp og bidra til en sirkulær økonomi. Innen 2025 er målet at 2,5 % av alt avfall som leveres inn til RfDs gjenvinningsstasjoner går til ombruk.

Kommunikasjonssjefen er veldig fornøyd med de nye ombrukstiltakene som er satt i verk på gjenvinningsstasjonene.

-Det skjer veldig mye positivt når det gjelder ombruk. Flere ser nye forretningsmuligheter og skaper nye arbeidsplasser med å reparere og lage nye produkter av det innbyggerne leverer til gjenvinningsstasjonen, forteller hun.

Mepex har gjennomført ombruksanalyser på gjenvinningsstasjonene, og med utgangspunkt i resultatene fra disse analysene og erfaringene fra ombrukspilotene som ble iverksatt høsten 2018, har Mepex bidratt i utarbeidelsen av RfDs ombruksstrategi og i etableringen av de ulike ombruksløsningene på gjenvinningsstasjonene.