There is no planet B. Vi har bare en klode. Den må vi forvalte på en langt mer bærekraftig måte i årene fremover. Vi må tenke nytt på hvordan vi bruker ressurser og får dem inn i sirkulære løp, slik at de kan brukes mange ganger. EUs strategi for sirkulær økonomi og mål om 65 % materialgjenvinning bygger på at vi tar vare på avfallsråvarene i Europa og ikke satser på eksport til Østen. Mer lokale kretsløp kan gi en omstilling i hvordan vi tenker på produksjon og distribusjon av varer også her i Norge. Tenk korte sløyfer og lite transport.
I Mepex er vi opptatt av å følge med på hva som skjer i Europa og har oppdrag og holder foredrag som bidrar til kunnskapsdeling som fremmer sirkulærøkonomi i praksis i Europa. Det å være en del av internasjonale nettverk og utveksle kunnskap på tvers av landegrensene gir også viktige impulser for å kunne handle riktig lokalt.
Tips til hvordan du kan utnytte lokale ressurser:
• Dyrk dine egne grønnsaker og frukt
• Kjøp tomater fra «magiske fabrikker», produsert på ditt matavfall
• Kjøp møbler og andre produkter som kan repareres i Norge
• Bruk miljøvennlige norsk tekstiler produsert av lokale råvarer
• Velg kjøretøy som går på lokalt produsert biogass