Lørdag 28. januar 2017 strandet en seks meter lang hval på Sotra. Den hadde magen full av plast, og skjebnen til Plasthvalen ble en vekker for oss alle. Den har på en fantastisk måte kommunisert hvordan plast truer havene. Tre år etter husker 8 av 10 nordmenn dens skjebne fortsatt (undersøkelse utført av Opinion for Universitetet i Bergen) og 7 av 10 mener den har økt befolkningens bevissthet om marin forsøpling. Nesten annenhver nordmann har fått økt miljøengasjement på grunn av plasthvalen, og 8 av 10 er villige til å plukke plastsøppel i strandkanten for miljøet.
Medarbeiderne i Mepex jobber hver dag for et mer sirkulært og bærekraftig samfunn – uten avfall. Vår jobb er å få frem mest mulig kunnskap og skape engasjement og fremme miljøriktige løsninger overfor våre kunder.
Tips til hvordan du kan engasjere deg:
• Rydd en strand og registrer funnene i ryddeporten 
5 for hvalen hver dag: Plukk 5 søppelting, ta et bilde og tagg bildet på instagram med #5for hvalen
• Meld deg inn i en forening som har samme ståsted som deg, og bidra i arbeidet til foreningen
• Oppdager du alvorlig forsøpling i naturen, ta bilde av det og send det til kommunen du bor i med opplysninger om funnet
• Ikke aksepter at andre kaster søppel (ressurser), si ifra!
• Bruk forbrukermakten, etterspør alternative produkter til engangsplast som ofte gir forsøpling
Foto: Universitetet i Bergen.