Kildesortert matavfall er en råvare for produksjon av energirik biogass og næringsrik gjødsel. Når plast havner i matavfallet i kjøkkenbenken, er det en forurensning som skaper problemer for bruken av gjødselproduktet.

Matavfall behandles i biogassanlegg eller komposteringsanlegg som har teknologi for å fjerne det meste av plasten. Det vil allikevel være igjen noe plast som dukker opp som små plastbiter eller mikroplast på jordene til bonden. Dette reduserer kvaliteten på biogjødsla som skal tilfredsstille strenge krav fra Mattilsynet.

Mepex har nylig på oppdrag fra Avfall Norge utført et forprosjekt for å se på tiltak for å redusere utfordringene med plast i verdikjeden til matavfall. Det planlegges praktiske piloter med blant annet testing av ulike poser til oppsamling av matavfall, og testing av nye behandlingsløsninger for å fjerne forurensninger fra matavfallet og biogjødselet.

Noen tips for renest mulig og best utsortering av matavfall:

1. Bruk de posene til matavfall som kommunen deler ut

2. Alt matavfall legges i oppsamlingsenhet for matavfall

3. Fjern all emballasje før matavfallet kastes

4. Snus, sneiper, kork, engangsservice, stueplanter og bleier er restavfall og skal ikke legges i matavfallsbeholderen

5. Bruker du papirposer, ikke bruk ekstra plastpose utenpå

6. Bruker du biopose, husk at de brytes ned over tid (> 1 år). Be om nye poser fra kommunen dersom posene revner.

7. I en luftig kurv til matavfallet vil papir- og bioposer holde seg fint. Gå ut med posen regelmessig

8. Viktigst av alt – unngå matsvinn (se nyttårsforsett nr 2)

#Miljø #Sirkulærøkonomi #KuttMatsvinn2020 #Avfall #Klima #Gjenvinning #climatechangeimpacts #MoveTheDate #circulareconomy #climatepolicy