Norge står overfor en stor utfordring med omstilling til en sirkulær økonomi i praksis. EUs nye krav til 65 % materialgjenvinning i 2035 vil bli meget krevende. I tillegg til gode visjoner trenger vi en omstilling i hele næringslivet og hos forbruker.
Mepex hjelper bedrifter til å finne gode og sirkulære avfallsløsninger som bidrar til lavere miljøbelastninger og reduserte kostnader. På oppdrag for Grønt Punkt Norge utarbeidet vi en avfallsguide for norske bedrifter som du finner på nettsiden til Grønt Punkt.
Med utgangspunkt i denne avfallsguiden kan du lage din egen avfallsplan; hvordan kan din husholdnings avfallsløsning bli mer sirkulær, mindre miljøbelastende og kan du oppnå en økonomisk gevinst ved å levere mindre restavfall?
Her er våre råd:
1. Planlegg
Start med å kartlegge og analysere avfallet. Hvilke typer avfall har du og hvor mye avfall produserer du? Vei avfallet og fortsett å gjøre det jevnlig for å måle utviklingen i avfallsmengden.
2. Sett konkrete mål
Når du har fått svar på 1), kan du sette deg konkrete mål for avfallshåndteringen din, eksempelvis; husstanden skal redusere mengden restavfall med 20 % i løpet av 2020.
3. Gjennomfør
Legg til rette for kildesortering i husholdningen og velg et system som er brukervennlig for alle i husstanden, og som er tilpasset kildesorteringsordningen der du bor.
4. Vedlikehold
Sørg for at alle i husholdningen har og tar ansvar for å holde kildesorteringsløsningen dere har valgt ved like. Husk jevnlig renhold av beholdere og andre oppbevaringsordninger, og følg opp med veiing av avfallet. Kommuniser resultatene av kildesorteringen. Å se at innsatsen gir resultater, er motiverende og viser at det nytter!
5. Evaluer
Oppfølging av kildesorteringsløsningen er viktig. Evaluer løsningen og se på muligheter for forbedringer – sammen.
PS! Greier du å redusere mengden restavfall og dele restavfallsvolumet med naboen, kan du i enkelte norske kommuner oppnå gebyrrabatt.
Foto: LOOP