Nordmenn har tradisjonelt hatt et meget høyt forbruk av bæreposer i plast. Det norske salget av poser har vært opp mot 180 poser per person per år. Det er krav i EU om at det må iverksettes tiltak for å få dette forbruket ned, spesielt om man ligger over «anbefalte» verdier. Målsetningene i EU er at forbruket skal ned til 40 poser per person i 2026.
I Norge er Handelens Miljøfond på saken og skal arbeide for å redusere forbruket. Prognoser for 2019 indikerer 140 poser per person, noe som er en klar nedgang i forbruket.
Mepex har laget materialstrømanalyser for bæreposer. Analysene viser at over 2/3 av alle bæreposene brukes til å emballere restavfall og at det kun er 20 % av posene som ikke brukes til å frakte eller levere avfall og brukte ressurser. Det er et reelt behov for å bruke plast til restavfall, og når det blir mer ettersortering av restavfall kan posene gå til materialgjenvinning.
Smart bruk av bæreposer i plast:
• Bruk bæreposene dine flere ganger
• Benytt brukte bæreposer til å emballere avfall
• Ikke kjøp flere bæreposer enn du har behov for til avfallet
• Ikke kast bæreposer i naturen