Denne uken er Mepex i gang med en plukkanalyse litt utenom det vanlige. I et telt ved Ullevål Sykehus analyseres nemlig restavfall fra akuttmottak, operasjon og intensiv, samt medisinsk biokjemi. Målet er å finne ut hvor mye plast det er i restavfallet, hva den består av, og hvor mye av den plasten som er egnet for materialgjenvinning.

Sykehus er storforbrukere av plast, og bruken av engangsplast har eksplodert. Det er lett å forstå; plast er billig, av god kvalitet og engangsutstyr er raskt og lett å pakke ut – fra plastinnpakninger som garanterer et sterilt innhold. Men, som mange andre sektorer, har også sykehusene begynt å stille spørsmål rundt det enorme forbruket av plast, og mangelen på løsninger for å resirkulere den. 

Plukkanalysen på Ullevål er en del av Plastsmart sykehus, et samarbeidsprosjekt mellom Mepex og OUS, finansiert av Handelens Miljøfond. Gjennom prosjektet skal Mepex og OUS sammen finne tiltak for å redusere plastbruken og sørge for at mer av sykehusplasten ved OUS materialgjenvinnes. For å få en oversikt over hvor mye, og hva slags plast som brukes skal funn i plukkanalysen kobles med innkjøpsdata. Metoden i prosjektet bygger både på andre europeiske og nordiske studier, og Mepex egen detaljert plast-analyse som gir et enda mer nøyaktig bilde av de ulike plasttypene. 

– Allerede tidlig i analysen ser vi at noen plasttyper og produkter skiller seg ut. Og plasten er overraskende ren, sier Hildegunn Bull Iversen, rådgiver for sirkulære løsninger i Mepex og prosjektleder for Plastsmart sykehus.

Sammen med analytikerne Jonathan Wegger og Elise Narum Amland er hun overbevist om at potensiale for både plastreduksjon og bedre utnyttelse av plastavfallet er stort.

-Vi må forstå konteksten plasten brukes i for å kunne foreslå tiltak og endringer. Liv og helse står på spill hver eneste dag, da kan ikke tiltak oppleves som en ekstra belastning. Det er derfor essensielt at vi får kartlagt plastens livsløp og samspill langs hele verdikjeden for å se hvor det er mulig å endre praksis, avslutter hun.