Kan vi sortere ut tekstiler fra restavfallet ved hjelp av moderne teknologi? Og er disse tekstilene egnet for videre ombruk eller materialgjenvinning? Mepex har testet potensialet for automatisk utsortering av tekstiler i ROAF sitt ettersorteringsanlegg på Romerike.

For å sortere ut tekstilene ble det benyttet en NIR-maskin som skiller ut tekstilene ved hjelp av trykkluft. Maskinen brukes til å sortere ut papp og papir, men ble omprogrammert til å sortere ut alt av tekstiler.

På to timer ble 450 kg tekstil automatisk sortert ut fra restavfallet. 9 kg ble plukket ut manuelt, da maskinen ikke var kalibrert til å håndtere tunge tekstiler. Tekstilene ble så sendt videre for detaljert analyse i «Dypdykket analyseverksted» i Slemmestad. Her ble de sortert etter type produkt, fukt, smuss og fibersammensetning av eksperter fra SIFO og Mepex.

Enorme mengder tekstiler i restavfallet

ROAF har åtte gjenvinningsstasjoner der innbyggerne kan levere fra seg blant annet tekstiler. I tillegg har ulike organisasjoner plassert ut tekstiltårn på sentrale steder i kommunene. Likevel erfarer ROAF at store mengder tekstiler kastes i restavfallet. Dette bekreftes i flere plukkanalyser Mepex har gjennomført i perioden 2018-2021. Det er gjort anslag på at 50 000 tonn tekstiler havner i restavfallet hvert år.

Fuktige og ødelagte plagg

Tekstilanalysen ble gjennomført få dager etter testen på ROAF. Umiddelbart ble det observert varmeutvikling i tekstilene som var generelt fuktige og tilgriset i varierende grad. Underveis i analysen begynte det å lukte ammoniakk i lokalet. Det er en klar indikasjon på at nedbrytningsprosessen i materialene har startet.

Tekstilreddere: I tillegg til den automatiske utsorteringen ble tekstiler manuelt sortert ut fra to containere med brennbart avfall på ROAF gjenvinningsstasjon.

Hva har vi lært?

Utsortering av tekstiler ved hjelp av NIR-teknologi kan fungere godt. Men fukt skaper store problemer for mellomlagring og frakt, og gjør det utfordrende å finne gode løsninger for materialgjenvinning av tekstiler som blir lagt i restavfallet. Derfor må vi unngå at tekstilene havner i restavfallet og legge bedre til rette for løsninger som hindrer at dette skjer. Det er stort potensial for ombruk av tekstiler, men da må plaggene være rene, tørre og uten lukt og leveres i egen tekstilinnsamling.