Det var Johan Thorbeck og Kjell Fredriksen som startet opp Mepex. – Johan hadde allerede etablert sitt foretak, og ville ha meg med. Først i 1988 følte jeg tiden var inne, forteller Kjell. Sammen etablerte de Mepex. I 1991 kom Frode Syversen inn, og siden 2005 har han vært daglig leder i selskapet

Johan etablerte sitt eget foretak allerede i 1983. Han ble engasjert av daværende Oslo Renholdsverk for å jobbe som prosjektleder og teknisk ansvarlig for total ombygging og modernisering av energigjenvinningsanlegget på Haraldrud.

Mange har lurt på hva som ligger bak firmanavnet MEPEX:M står for miljø, E for energi, P for prosjektledelse og EX for ekspert:)

Jobbet med energigjenvinningsanlegg i inn- og utland

Siden har han stort sett vært engasjert i bygge- og utbyggingsprosjekter i inn- og utland, og stort sett knyttet til energigjenvinningsanlegg. I to år på nitti-tallet tok han sågar med hele familien og flyttet til Sveits for å jobbe med energigjenvinningsanlegg for et datterselskap til ABB.

De siste årene har Johan utført en rekke store prosjekter der han startet; nemlig for Renholdsverket, senere EGE, eller Fortum Oslo Varme som det nå heter.

– Det har vært en fantastisk teknologiutvikling. Vi har jobbet med nye anlegg og med å optimalisere eksisterende anlegg; øke kapasitet, redusere utslipp og få mest mulig energi ut av hvert tonn avfall inn i anlegget. Vi har gjennom mange år hatt en håndfull meget trofaste kunder. De skal ha sin del av æren for den kunnskapen og de erfaringene vi har opparbeidet oss gjennom disse 30 årene, forteller Johan.

Pensjonisttilværelsen utsatt på ubestemt tid

For Kjell har det også for det meste dreid seg om faglig og teknisk rådgivning og prosjektledelse knyttet til anlegg og nybygg. Selv om det første store prosjektet han fikk i Mepex-sammenheng, var å utarbeide en Avfallsplan for Østlandet med 76 kommuner.

– Du kan si at de første 15 årene i Mepex-historien, dreide det meste seg om energi og energigjenvinning av avfallet samt gassrenseanlegg for industrien. De siste 15 årene har det dreid seg mer mot sortering og materialgjenvinning, forklarer Kjell, og medgir han ikke helt hadde sett denne utviklingen.

– Utviklingen har gått veldig fort. Da jeg startet var all sortering manuell. På sorteringsanleggene sto det 6-7 mann langs et sorteringsbånd og luket ut drikkekartong og papp fra avispapiret. I 1995 kom det første prototypen av Tomras NIR teknologi.

I 2005 ble den første maskinen satt inn i et norsk sorteringsanlegg og siden den gang har jeg jobbet med tilsvarende anlegg både i inn- og utlandet, forteller Kjell. Som ikke har tenkt å legge inn årene med det første:

– Nei, pensjonisttilværelsen er utsatt på ubestemt tid! Det er altfor morsomt å jobbe, ler han.

Ser lyst på fremtiden

Da Frode kom inn i selskapet i 1991, tok han med seg solid plan- og utredningskompetanse.

– Denne kombinasjonen av både praktisk og teoretisk kunnskap og erfaring ervervet gjennom 30 år i det samme markedet, har gitt oss en unik kunnskapsbase. Jeg håper også vi sammen med våre kunder har bidratt til en mer miljøvennlig avfallshåndtering og utgjort en forskjell, sier Frode. Han opplever en stadig økende etterspørsel etter kompetansen i selskapet, og ser lyst på fremtiden.

– Vi gleder oss til de neste årene og til å fortsette det viktige arbeidet sammen med etablerte og nye aktører i markedet innenfor rammen av den sirkulære økonomien.

Når vi spør Johan og Kjell om hvordan de ser for seg Mepex om ti år, er de samstemte i sitt svar:

– Fortsatt et selvstendig og uavhengig selskap, med medarbeidere med spisskompetanse innen avfall og gjenvinning, sier Kjell.

– Og fortsatt med kompetanse både om avfallsanleggene og avfallshåndteringen, legger Johan til.