Konseptstudie og forprosjekt på karbonfangst ved Klemetsrudsanlegget

Klemetsrudanlegget AS gjennomførte i 2017 et konseptstudie for bygging og drift av…


Les Mer

Sentral sortering for restavfall og papir

I 2014 vedtok IVAR å bygge et sentralsorteringsanlegg for restavfall og et sorteringsanlegg…


Les Mer

Sorteringsanlegg for plastemballasje i Motala

I Motala i Sverige bygger FTI (Förpaknings-og Tidnings Insamlingen AS) det de selv kaller for…


Les Mer

Anbudskonkurranse; drift av Grinda gjenvinningsstasjon

Det var satt høyt fokus på miljø i denne anskaffelsen. Økt materialgjenvinningsgrad og…


Les Mer

Etablering av Europas første helautomatiske sorteringsanlegg

Ettersorteringsanlegget til ROAF er et av verdens mest avanserte ettersorteringsanlegg (ESAR)…


Les Mer

Mulighetsstudie og teknologitest på karbonfangst

Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune har gjennomført en mulighetsstudie og teknologitest…


Les Mer