I 2014 vedtok IVAR å bygge et sentralsorteringsanlegg for restavfall og et sorteringsanlegg for papir og papp. Deler av plasten (Polyolefiner, PE og PP) som sorteres ut skal vaskes og smeltes om til regranulat i et eget anlegg.

Oppdragsgiver: IVAR
Konsulenter: Kjell Ø. Fredriksen, Oda Watnebryn og Petter Thorbeck.
Gjennomføring: 2007–

Mepex har vært med i prosjektet helt fra starten i 2007/2008 med konsekvensutredninger, skisseprosjekt, forprosjekt og detaljeringsprosjektering av prosessanleggene. Vi har også hatt prosjektledelsen for kontraheringen og gjennomføringen av den elektromekaniske leveransen av både sorterings- og vaskeanlegget.

Anlegget er dimensjonert for 65.000 tonn/år restavfall per skift, men er forberedt for en økning til 100.000 tonn per år i 2 skift. Papirlinjene har kapasitet på 33.000 tonn/år. Vaskeanlegget for plast skal håndtere PE folie, hard plast PP og hard plast HDPE.

Mepex har vært med i prosjektet helt fra starten i 2007/2008 med konsekvensutredninger, forstudie, forprosjekt og detaljeringsprosjektering av prosessanleggene.