RfD har i dag syv gjenvinningsstasjoner med totalt 424.113 besøk per år. Mepex bistår RfD med å utvikle tjenestetilbudet og forberede nye kontrakter for drift av stasjonene.

Oppdragsgiver: RfD
Gjennomføring: 2017–2018
Konsulenter: Elise Narum Amland og Frode Syversen

Grundig analyse

Det er gjennomført en grundig analyse av eksisterende ordning. Det gjelder både utsorteringsgrad, arealvurderinger, trafikkanalyser, besøksstatistikk per time, økonomiske nøkkeltall, brukerundersøkelser, mv.

Selv om kundene er godt fornøyd med dagens ordning er det behov for å forbedre og modernisere tjenesten.

Nytt driftskonsept

Nytt driftskonsept legger blant annet vekt på bedre systemer for ombruk, mulig henteordning som supplement, effektiv innsamling og bruk av data, optimalisering av åpningstider, mv.

Det gjøres også en vurdering av hvordan denne tjenesten best kan organiseres i fremtiden.