Klemetsrudanlegget AS gjennomførte i 2017 et konseptstudie for bygging og drift av fangstanlegg for CO2 på røykgass fra avfallsforbrenning. Basert på resultatet er prosjektet videreført i et forprosjekt (FEED). Bakgrunnen er GASSNOVAs oppdrag for staten med etablering av helkjede karbonfangst og lagring (CCS – Carbon Capture and Storage). Oppdraget bygger på mulighetsstudien gjennomført i 2016.

Oppdragsgiver: Klemetsrudanlegget AS/Fortum Oslo Varme AS
Gjennomføring: 2016–
Konsulent: Petter Thorbeck

Som følge av en godt gjennomført mulighetsstudie ble Klemetsrudanlegget valgt for å videreføre prosjektet i konsept og forprosjekteringsfasen (FEED). Mepex inngår i prosjektledelsen med teknisk leder i karbonfangstprosjektet. Oppdraget omfatter all koordinering mellom eksisterende anlegg og ny teknologi/anlegg samt håndtering av alle interne og eksterne grensesnitt.

Med en stor biologisk andel av restavfallet, betyr det at vi ved å fange opp 90 % av CO2-utslippet fra forbrenningen, faktisk reduserer mengden CO2 i atmosfæren.