Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune har gjennomført en mulighetsstudie og teknologitest med karbonfangst på røykgass fra avfallsforbrenning. Målet var å avklare muligheten til å etablere et fullskala karbonfangstanlegg på Klemetsrud energigjenvinningsanlegg, og være et grunnlag for GASSNOVAs videre arbeid på området med helkjede karbonfangst og lagring (CCS – Carbon Capture and Storage).

Oppdragsgiver: Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune
Gjennomføring: 2015 – 2016
Konsulent: Paul Guldstrand

Mepex bistår Energigjenvinningsetaten med fagteknisk kompetanse og prosjektkoordinering for mulighetsstudien og teknologitesten på karbonfangst. Oppdraget har omfattet utarbeide søknad til GASSNOVA om støtte, teknologiske vurderinger, bistand i forbindelse med anbudsprosesser, evalueringer/forhandlinger samt følge opp og koordinere prosjektet.

Oslo kommune har som målsetting å redusere klimagassutslippene med 50 % innen 2020 og med 95 % innen 2030, sammenlignet med 1990 nivå. CCS er et fyrtårn prosjekt i denne sammenheng.