Mepex har fått støtte fra Miljødirektoratet til å kartlegge avfall fra strandrydding. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Hold Norge Rent, Infinitum og Naturvernforbundet.

– Vi er svært fornøyd med tildelingen. Det er et spennende prosjekt, og skal bidra til at vi får mer kunnskap om hva som faktisk kastes i havet, sier daglig leder Frode Syversen.

Ryddestøtte til Mepex

Mepex er et av de ledende fagmiljøene innen avfall og gjenvinning i Norge. For å kildekartlegge avfall fra strandrydding, søkte selskapet Miljøverndirektoratet om midler til tiltak mot marin forsøpling. Det ble satt av 35 millioner kroner til slike tiltak i statsbudsjettet, og da fristen for å søke gikk ut, var det kommet inn over 200 søknader. Mepex var en av 25 aktører som fikk tildelt midler.

– Vi skal gjennomføre en detaljert registrering av avfall samlet inn fra fem strandryddeaksjoner i Norge. Det vil gi oss kunnskap om sammensetning av avfallet. Vi skal spesielt se på sammensetningen av plastavfallet som samles inn, forteller Syversen.

I 2016 var omlag 75 % av avfallet fra strandryddeaksjonene plast ifølge Hold Norge rent. Alt det som ble samlet inn ble angitt i antall enheter.
– Vi skal se på sammensetningen av plastavfallet og angi type plastmateriale, produkt og kilde så langt det er mulig. Alt avfallet skal angis i vekt og tilhørende nøkkeltall for vekt per enhet, sier Syversen.

I 2016 var omlag 75 % av avfallet fra strandryddeaksjonene plast ifølge Hold Norge rent. Alt det som ble samlet inn ble angitt i antall enheter.

– Vi skal se på sammensetningen av plastavfallet og angi type plastmateriale, produkt og kilde så langt det er mulig. Alt avfallet skal angis i vekt og tilhørende nøkkeltall for vekt per enhet, sier Syversen.