Hver innbygger i Norge kaster hvert år (2016-2017) i gjennomsnitt 42,6 kg mat de kunne ha spist. Det viser resultatene av et prosjekt for å få sikrere tall for matsvinnet fra norske husholdninger. 

Det er Miljødirektoratet som har fått gjennomført prosjektet for å få på plass en ny referanseverdi for hvor mye matavfall husholdningene kaster og hvor mye av dette som er matsvinn. Rapporten ble publisert 11. april i år.

Mepex har stått sentralt i arbeidet ved å gjennomføre alle analysene og mengdeberegninger.  Prosjektet er utført i samarbeid med Avfall Norge og Østfoldforskning.

Godt referansepunkt for fremtidige målinger

De nye tallene som bygger på et omfattende analysemateriale, kommer fram til en mengde som er på samme nivå med tidligere estimater.

– Vi i Mepex mener at foreliggende tallgrunnlag ikke gir grunnlag for å konkludere med en trend om at matsvinnet reduseres fra husholdninger. Bakgrunnen for dette er at tidligere beregninger har vært for usikre. Med de nye analysene og mengdeberegningene har vi fått et godt referansepunkt for fremtidige målinger frem mot 2020, sier Frode Syversen, daglig leder i Mepex.

Syversen synes det er verd å understreke at over 76 % av matsvinnet består av bakevarer, frukt og grønt og måltidsrester.  – Dette er produkter hvor datomerking ikke er en stor utfordring, poengterer Syversen.