Nye Asker kommune har i samarbeid med næringsklyngen No Waste! og Mepex fått midler til et forprosjekt for å utrede muligheten for et regionalt kompetansesenter for marin forsøpling.

Nye Asker kommune vil få Oslofjordens lengste kystlinje, både mot Drammensfjorden og Oslofjorden, og er et av de mest folkerike områdene i landet. Den nye kommunen bruker FNs bærekraftsmål som rammeverk for byggingen av den nye kommunen, og har store ambisjoner i arbeidet mot forsøpling.

Kompetansesenteret er tenkt å skulle romme alt fra innovasjon og næringsutvikling til formidling og forskning.

– Et regionalt senter vil gi oss ny kunnskap om forsøplingen av fjorden, og bidra til at ulike aktører vil kunne samle og dele kunnskap, sier leder av fellesnemnda for nye Asker, Lene Conradi, som forteller at nye Asker ønsker å være en foregangskommune både når det gjelder arbeidet med å redusere forsøpling og tilførsel av mikroplast til naturen, og innen sirkulær økonomi.

Et regionalt kompetansesenter for marin forsøpling er tenkt å skulle romme alt fra innovasjon og næringsutvikling, til formidling til barn og voksne, og forskning og analyse.

I gang med å se på mulighetene

– Å bekjempe plastforsøplingen krever bredt samarbeid mellom mange aktører. Et regionalt senter for kunnskap, formidling og næringsutvikling kan gjøre en stor forskjell, sier daglig leder i Mepex Frode Syversen.

Næringsklyngen No Waste! og Mepex skal lede forprosjektet, og inviterer i august aktuelle samarbeidspartnere til oppstartsmøte og workshop i rådhuset.

Prosjektet har fått støtte fra Buskerud fylkeskommunes regionale innovasjonsprogram, og Asker kommune bidrar også med midler. Forprosjektet er forventet ferdig tidlig høsten 2019.