Mepex vant sammen med SALT og Per-Erik Schulze oppdraget med å utarbeide et underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen. Nå er rapporten ferdig og overlevert Miljødirektoratet.

– Målet med oppdraget er å skaffe et godt grunnlag for å utvikle en produsentansvarsordning for utstyr brukt innenfor fiskeri, fritidsfiske og akvakulturnæringen. En produsentansvarsordning vil være et virkemiddel for å redusere miljøpåvirkningene knyttet til marin forsøpling og utvikle avfallshåndteringen, sier Peter Sundt, prosjektansvarlig for utarbeidelsen av rapporten og partner i Mepex.

Her kan du laste ned hele rapporten.

En viktig bakgrunn for denne rapporten er utfordringene knyttet til marin forsøpling av plast og det faktum at utstyr i plast fra fiskeri og akvakultur utgjør en betydelig andel av denne forsøplingen. Forsøplingen har alvorlige miljøkonsekvenser. Forsøplingen, ofte forbundet med tap av fiskeredskap, har også en betydning for ulike beregninger av behov for nytt utstyr og vareflyten forøvrig. Dette er bakgrunnen for at forsøpling er viet betydelig oppmerksomhet. Se også sak på Miljødirektoratets nettside.