Analyseteamet i Mepex blir stadig større. Både når det gjelder antall medarbeidere og mengden oppdrag. – Spesielt artig er det at bredden i oppgaver også øker, sier Tallak Syversen og Sveinung Bjørnerud i analyseteamet (A-team).

Mepex A-team

I sommer gjennomførte A-team analyser av marint avfall fra mange av landets strandryddeaksjoner. Avfallet kommer i store big-bags, og totalt skal A-team analysere marint avfall fra 25 ulike strandryddeaksjoner. Prosjektet har fått tilskudd fra Miljødirektoratet sin satsning på marint avfall.

A-team har også gjennomført en ombruksanalyse for Renovasjonsselskapet i Drammensregionen (RfD). RfD ønsker å kartlegge potensial for å øke ombruket gjenvinningsstasjoner.

-I høst skal vi også gjøre flere analyser av matsvinn på forbrukerleddet som også skal brukes av myndighetene for oppfølging av bransjeavtalen. Vi skal også fortsette med analyser av plastkvaliteter fra sorteringsanlegg, forteller Sveinung og Tallak.

I tillegg gjør vi en rekke plukkanalyser av ulike avfallstyper for både kommuner, avfallsselskap og private aktører, forklarer Tallak.