-Vi er svært glade for å få fornyet tillit i arbeidet mot marin forsøpling, sier Frode Syversen, daglig leder i Mepex . Sammen med Hold Norge Rent har Mepex fått midler fra Miljødirektoratet til et nytt to-årig prosjekt for å forebygge marint avfall.

Mepex og Hold Norge Rent har akkurat avsluttet det toårig prosjektet «Dypdykk i plasthavet» med mål om å øke kunnskapsgrunnlaget for hva det marine avfallet består av. Nå ser de frem til å videreføre arbeidet mot marin forsøpling sammen med Oslofjorden Friluftsråd, Grønt Punkt Norge og Infinitum.

Samarbeid med produsentene
Å bekjempe marin forsøpling krever nye løsninger som både inkluderer virksomheter som produserer og selger varer, og forbrukere som ofte er direkte årsak til at avfall kommer på avveie.

-Vi skal i dette prosjektet samarbeide med et utvalg bedrifter som produserer og selger forbruksvarer og aktører som arbeider for å forebygge marint avfall. Sammen skal vi forsøke å komme frem til tiltak som kan gi redusert tilsig av marint avfall og  finne løsninger som er overførbare til andre bedrifter, forteller Syversen.

Det legges opp til aktiviteter knyttet til kunnskapsformidling, praktisk feltarbeid og utvikling av ideer og tiltak tilpasset hver bedrift. Det skal bidra til bevisstgjøring og motivasjon til å gjøre tiltak for forebygging.

Prosjektet vil også se på hvordan de enkelte bedriftene skal oppfylle de nye kravene som skal implementeres i forbindelse med SUP‐direktivet og avfallsdirektivet.

Ressursbank for næringslivet
– Dette prosjektet skal gi oss kunnskap og konkrete tiltak som kan gå rett inn i Hold Norge Rents Ressursbank for næringslivet. Ressursbanken skal utvikles etter mønster av dagens Ressursbank for kommuner (holdnorgerent.no/kommuner), forteller Lise Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent.

En ressursbank for bedrifter trenger konkrete eksempler på hvordan næringslivet kan arbeide aktivt med forebygging av marint avfall.

Mepex og Hold Norge Rent har valgt å samarbeide med bedrifter som ligger på Østlandet eller har hovedkontor her. Aksjonsrettet arbeid med ryddeaksjoner og gjennomføring av analyse av avfall skal foregå i området rundt Oslofjorden, og det praktiske ryddearbeidet vil inngå som en del av holdningsskapende aktiviteter.

-Sammen med Oslofjorden Friluftsråd, Grønt Punkt Norge og Infinitum gleder vi oss å ta fatt på dette viktige arbeidet, og vil etter påske starte planleggingen av arbeidet. Så vil pandemien vi befinner oss i, avgjøre når vi kan sette i verk planene, sier Gulbransen og Syversen.