– Basert på antall var 94 % av avfallet vi samlet inn og analyserte plast. Overraskende lite av dette var plastfolie, sier Frode Syversen, daglig leder i Mepex. Faktisk fant ikke medarbeiderne i Mepex en eneste bærepose. Det eneste var et par sorte avfallssekker og noen få brødposer.

Store og små kanner, flasker, matemballasje og drikkeflasker utgjorde storparten av plasten. Mye av dette var utenlandsk plastemballasje.

– Vi fant emballasje fra renholdsprodukter og matvarer med tydelig merking fra Tyskland, Nederland, England, Finland, Sverige, Danmark og Frankrike, forteller Syversen.

81 prosent av drikkeflaskene var utenlandske

Medarbeiderne i Mepex tjuvstartet strandryddingen på den militære øya Rauer utenfor Fredrikstad, og plukket søppel på en rundt 150 meter lang strand i et belte på mellom 30 og 50 meter dagen før selve aksjonen. I dette området fant de til sammen 360 kg avfall som de sorterte og analyserte. På vektbasis utgjorde plasten 73 % av alt avfallet.

Drikkeflaskene utgjorde en annen stor andel av plasten. Totalt sorterte og analyserte medarbeiderne 485 drikkeflasker. 81 % av flaskene var utenlandske. I tillegg ble det sortert ut 34 aluminiumsbokser som det hadde vært drikke i. Rundt en tredjedel av boksene var norske.

Plastemballasjen smuldret opp

Stranden som ble ryddet på Rauer, hadde ikke vært ryddet siden 1999. Det var derfor ekstra mye søppel der, og mye av plasten medarbeiderne fant, bar preg av å ha ligget lenge på stranden.

– Når vi plukket opp plastemballasjen, smuldret den opp i mange små biter. Det vanskeliggjorde ryddingen og sorteringen. Det gjaldt spesielt plastemballasje av polyetylen (HDPE), forteller Syversen.

Første av fem aksjoner

Kartleggingen av avfallet etter strandryddingen på Rauer var den første av i alt fem aksjoner som Mepex vil knytte seg opp til og analyser avfallet fra.

– Kartleggingen av avfallet fra Rauer ga oss verdifulle data og mye erfaring for de fire gjenstående aksjonene. Dette er et spennende samarbeidsprosjekt med Hold Norge Rent, Infinitum og Naturvernforbundet, støttet av Miljødirektoratet. Vi tror dette vil gi oss ny kunnskap om plast som kastes i havet, sier Syversen.