Det forsøker analysegutta i Mepex å finne ut av. I en garasje på Vollen Marina i Asker står Tallak, Trym, Tarje og Jonathan og sorterer strandryddeavfall fra Sotra. Mepex har fått midler fra Miljødirektoratet til å analysere marint avfall og finne ut hvor det kommer fra.

– Denne flasken kommer fra Island, sier Jonathan og holder opp en flaske med oransje kork. Teksten på korken avslører opprinnelseslandet. Vi prøver også å finne ut hva flasken har inneholdt og hvor gammel den kan være, forklarer han.

- Med hjelp av en NIR-pistol finner vi ut hvilken type plast avfallet består av, forklarer Tallak W. Syversen.

Tallak har sammen med Trym og Jonathan analysert strandryddeavfall samlet i store big-bags fra Håøya, Jæren og Sotra denne sommeren, og utover høsten skal de analysere marint avfall fra til sammen 25 ulike strandryddeaksjoner. Plukkanalysene inngår i prosjektet Mepex har fått midler fra Miljødirektoratet til å gjennomføre.

– Vi er svært glade for å få midler til å videreføre dette viktige samarbeidsprosjektet som vi startet opp i fjor, sier Frode Syversen, daglig leder i Mepex.